Harcerze z Knurowa na Apelu w Gliwicach

0
3348

Z okazji zakończenia roku szkolnego w dniu 23 czerwca w Gliwicach odbył się uroczysty Apel Hufca Ziemi Gliwickiej im. gen. H. Dąbrowskiego, wzięli w nim udział zuchy i harcerze z Knurowa, na ręce ks. hm. Piotra Larysza zostały złożone podziękowania Komendanta Hufca za próbę odbudowania harcerstwa w Knurowie.

Obecnie gromada zuchowa działa przy parafii MB Częstochowskiej zaś drużyna harcerska w Zespole Szkół im. I. Paderewskiego w budynku Technikum nr 1 przy ul. Szpitalnej. Na Apelu zaznaczyliśmy swoją obecność złożeniem meldunku, który w imieniu zuchów i drużyny harcerskiej złożył przyboczny dh. Artur Gołąb.

Fot. Marek Krysiuk