GOK Pilchowice: Zajęcia plastyczne w Żernicy

0
270

W ramach spotkań realizowane są zajęcia plastyczne, podczas których dzieci poznają różne techniki twórcze. /Pracownia Działań Twórczych – Żernica 2020/2021 – gr.starsze/

Podczas zajęć każdy tworzy swoje indywidualne prace, zgodnie ze swoją wizją, tempem i potrzebami. Instruktorki pomagają w kwestiach technicznych i w znalezieniu inspiracji, a wytwory plastyczne stają się własnością uczestnika.

info: gok pilchowice