NewsyRegionStarostwo Gliwice

Gmina Rudziniec Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła…

Gmina Rudziniec

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania
niektórych źródeł ciepła
(pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy) 📄❗️

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w którym głównym źródłem ciepła jest:
– kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia i piec kaflowy na paliwo stałe zasilanych pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
– kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
– kocioł olejowy,
wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wprowadzony dodatek wynosi odpowiednio:
a) 3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
b) 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
c) 500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
d) 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 3️⃣0️⃣ listopada 2022 r. w siedzibie Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu z siedzibą w Pławniowicach ul. Gliwicka 50

Wniosek: https://rudziniec.pl/download/attachment/1577/wzor-wniosku-niektore-zrodla-ciepla.pdf