Pilchowice

Gmina Pilchowice : Do wynajęcia 139,46 m kw z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny w budynku w Wilczy przy ul. Grzonki 13A.

Gmina Pilchowice

Do wynajęcia 139,46 m kw z przeznaczeniem na lokal gastronomiczny w budynku w Wilczy przy ul. Grzonki 13A.

Przetarg odbędzie się 2 sierpnia 2022 r. o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy w Pilchowicach, ul. Damrota 6.

Lokal zostanie udostępniony w celu oględzin 11 lipca 2022 r. godz. 9.00-9.30 oraz 19 lipca 2022 r. godz. 15.00-15.30.
Dodatkowych informacji dot. przetargu udziela Dorota Urbańczyk – Urząd Gminy w Pilchowicach, pokój nr 10 I piętro, tel. 32 332-71-67.

Szczegóły ogłoszenia https://bip.pilchowice.pl/attachments/8932_og%C5%82oszenie%20o%20przetargu%20lokalu%20ul.%20Grzonki%2013a.pdf