Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach zostało nagrodzone przez Regionalną Izbę Gospodarczą Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji. Uroczysta gala wręczenia wyróżnień odbyła się w zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca.

Laury to nagroda dla ludzi nieprzeciętnych, wyróżniających się firm, organizacji i instytucji, które aktywnie i skutecznie włączają się w proces tworzenia gospodarki rynkowej, jej restrukturyzację oraz dostosowanie do standardów europejskich.Gliwickie PWiK zostało wyróżnione Złotym Laurem w kategorii Firma Społecznie Odpowiedzialna za „świadome, zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi i zapewnienie wysokiego standardu bezpieczeństwa wody, a także szeroką bieżącą komunikację z klientami dotyczącą jej jakości; podejmowanie działań w zakresie edukacji i kształtowania postaw proekologicznych racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczeń ścieków; wykonanie I i II etapu projektu „Modernizacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gliwicach”, prowadzenie w latach 2013–2017 jako Menadżer Projektu budowy nowoczesnego obiektu widowiskowo-sportowego „Arena Gliwice”; stworzenie w 2013 roku Muzeum Techniki Sanitarnej – placówki muzealnej zlokalizowanej w 100-letnim budynku przepompowni; udaną rewitalizację Willi Neumanna – siedziby Spółki”.

Laury przyznawane są od 1992 roku. Do tej pory laureatami nagrody byli między innymi: Jan Paweł II, prof. Jerzy Buzek, Vaclav Havel, José Manuel Barroso, Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi.  Otrzymał ją również prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. W tym roku prestiżowe wyróżnienia zostały przyznane 87 osobom, instytucjom i firmom. Najwyższym, Diamentowym Laurem Umiejętności i Kompetencji roku 2018, został uhonorowany wybitny kardiochirurg, transplantolog, legenda polskiej medycyny, prof. dr hab. n. med. Marian Zembala.

Info: gliwice.eu