GliwiceInformacje

Gliwice: Zapisz się i weź udział w warsztatach rewitalizacyjnych!

25 stycznia Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Czas teraz na kolejny etap prac, którego ważną częścią będą warsztaty dla mieszkańców siedmiu wyznaczonych podobszarów rewitalizacji: dzielnicy Baildona, Łabęd, Sikornika, Sośnicy, Szobiszowic, Śródmieścia i Zatorza.

Uczestnicy tych spotkań będą rozmawiać o najważniejszych problemach ich podobszaru oraz wszelkich pomocnych działaniach. Początek warsztatów – 15 lutego, zawsze w godz. 17:00–19:00!

Warsztaty rewitalizacyjne zaplanowano w następujących terminach i lokalizacjach:

• 15 lutego – Zatorze – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12, ul. Lipowa 29, sala 214,
• 20 lutego – Sikornik – Szkoła Podstawowa nr 41, ul. Kormoranów 23,
• 21 lutego – Łabędy – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, ul. Wrzosowa 14,
• 26 lutego – Śródmieście – Centrum 3.0, ul. Studzienna 6, sala „Galeria”,
• 27 lutego – Sośnica – Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jacka, ul. Przedwiośnie 1,
• 5 marca – Szobiszowice – Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Jana Śliwki 8, sala nr 18,
• 6 marca – Baildona – Centrum 3.0, ul. Jagiellońska 22, sala „Szara”.

Uczestników obowiązują zapisy! Udział w warsztatach można zgłosić:

• za pośrednictwem e-maila: brm@um.gliwice.pl lub
• telefonicznie pod nr tel. 32/338-65-50 lub
• osobiście w Biurze Rozwoju Miasta UM w Gliwicach, ul. Jasna 31a, pok. 202.

Info: UM Gliwice