Znowu można robić zakupy na targowisku miejskim przy ul. Lipowej. Działa jednak w ograniczony sposób – konieczne jest zachowanie niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Przypomnijmy, że z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i mając na względzie zdrowie mieszkańców miasta, 16 marca zawieszony został handel na targowisku przy ul. Lipowej. Chodziło o konieczne ograniczenie dostępu do miejsc, w których następuje niekontrolowane zgromadzenie dużej liczby osób na małej przestrzeni. Władzom miasta zależało na tym, aby w obecnej sytuacji gliwiczanie nie narażali siebie i innych. Z tych samych względów zostały podjęte ograniczenia obowiązujące w całym kraju, a wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Jednak biorąc pod uwagę fakt, iż służby sanitarne wycofują się z decyzji o zamknięciu targowisk w innych miastach Polski, prezydent Gliwic, Adam Neumann, podjął decyzję o przywróceniu handlu na targowisku  przy ul. Lipowej od piątku, 27 marca. Będzie czynny tak jak dotąd – we wtorek i piątek. Handel na targowisku ograniczono do produktów spożywczych oraz sanitarnych, podobnie jak w przypadku placówek sklepowych.

Zarządca targowiska został zobowiązany do takiej organizacji miejsc handlu, aby zachowany był bezpieczny dystans między klientami, a także do wyposażenia targowiska m.in. w dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz miejsca do mycia rąk ciepłą wodą i mydłem. Straż Miejska przekazała do rozdawania ulotki z informacjami dla klientów, dotyczącymi bezpiecznego zachowania podczas robienia zakupów.

Pamiętajmy, że wyjście z domu jest obecnie dopuszczalne tylko w określonych sytuacjach. Należy dobrze zaplanować zakupy i opuszczać miejsce zamieszkania jak najrzadziej! Dbajmy szczególnie o seniorów – pomagajmy im w robieniu sprawunków.  

Info: gliwice.eu