GliwiceInformacje

Gliwice: Wznowiono prace w Alei Mickiewicza

Po zimowej przerwie, wracamy do realizacji prac na alei Mickiewicza. Rozpoczną się one od demontażu krawężników, a następnie wymiany latarni oświetlenia ulicznego.

Inwestycja prowadzona jest na ponad 700 metrowym odcinku alei: od skrzyżowania z ul. Daszyńskiego do skrzyżowania z ul. Zawiszy Czarnego. Roboty zasadnicze obejmują wymianę nawierzchni ciągu pieszo – rowerowego. Przy okazji prowadzonych prac przebudowany zostanie również odcinek kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Juliusza Ligonia, Aleksandra Puszkina i Małej. Na skrzyżowaniach wybudowane będą wyniesienia, które spowolnią ruch.

W obrębie krzyżówki ulic: Mickiewicza i Sobieskiego zamontowane zostaną aktywne znaki STOP. Wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego ustawione będą ławki i kosze na śmieci. Pojawią się także stojaki rowerowe i stacja naprawy rowerów.

Projekt przebudowy alei konsultowany był z przedstawicielami Rady Dzielnicy i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Info: ZDM Gliwice