Gliwice: Wypadek Samochodowy…

0
244

ALARM

21.03.2022r.

14:33

Gliwice 299 Km autostrady A4

Wypadek Samochodowy

-GCBA MAN

-JRG 2 Gliwice-Łabędy

-Policja

-Zespół Ratownictwa Medycznego

17:20

Rzeczyce Dzierżno Dużo

Pożar ściółki

GCBA MAN

Info: OSP KSRG Gliwice-Brzezinka