Gliwice: Współpraca Powiatu Gliwickiego z Wojskiem Obrony Terytorialnej

0
337
Współpraca Powiatu Gliwickiego z Wojskiem Obrony Terytorialnej została szczegółowo omówiona podczas spotkania Starosty Waldemara Dombka oraz Wicestarosty Gliwickiego Adama Wojtowicza z przedstawicielami 13. Śląskiej  Brygady Obrony Terytorialnej – Szefem Sztabu 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Sławomirem Machniewiczem oraz dowódcą 1 kompani 131. Batalionu Lekkiej Piechoty w Gliwicach ppłk Adrianem Krótkiewiczem. Spotkanie miało na celu ustalenie warunków pomocy w przypadku sytuacji kryzysowych na terenie Powiatu Gliwickiego. Kompania 131. Batalionu Lekkiej Piechoty w Gliwicach może wesprzeć w zakresie:
  • wsparcia rodzin personelu medycznego, zaangażowanego w zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
  • wsparcie: kombatantów, osób starszych, powyżej 60 rż, wsparcie osób niepełnosprawnych, wsparcie osób samotnie wychowujących dzieci
  • wsparcie osób poddanych kwarantannie
  • wsparcie podmiotu leczniczego w zakresie kontroli sanitarno – epidemiologicznej
  • wsparcie podmiotu leczniczego w zakresie awaryjnego zabezpieczenia w energię
  • wsparcie podmiotu leczniczego w zakresie wsparcia logistycznego dystrybucji leków, urządzeń i materiałów medycznych oraz dostarczania materiałów do ich produkcji,
  • wsparcie podmiotu leczniczego w zakresie zabezpieczenia teleinformatycznego
  • wsparcie w zakresie organizacji ewakuacji
  • wsparcie w zakresie pomocy organizacji pozarządowych przy dystrybucji leków, urządzeń i materiałów medycznych lub środków żywnościowych.

Info: starostwo.gliwice.pl