GliwiceInformacjeKultura i rozrywka

Gliwice: Wit Stwosz i rzeźba późnego średniowiecza

Pierwszy po Nowym Roku wykład w ramach Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej prowadzonej przez Polską Akademię Umiejętności odbędzie się w czwartek, 18 stycznia, w gliwickiej Willi Caro. Gościem spotkania będzie prof. dr hab. Marek Walczak, dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który opowie o rzeźbie późnego średniowiecza, a przede wszystkim postaci Wita Stwosza (ok. 1447-1533 r.). Niemiecki rzeźbiarz, grafik i malarz, wybitny przedstawiciel późnego gotyku, stworzył ołtarz Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, a właściwie retabulum ołtarza głównego kościoła Mariackiego w Krakowie.

To gratka dla miłośników sztuki wieków średnich. Prof. Walczak zajmuje się bowiem popularyzacją wiedzy o sztuce, w szczególności zaś ikonografią hagiograficzną, nekropolią królewską w katedrze na Wawelu, zespołem klasztornym dominikanów w Krakowie czy ikonografią biskupów Krakowa (od średniowiecza do czasów współczesnych). Był kuratorem takich wystaw, jak „Mistrz i Katarzyna: Hans von Kulmbach i jego dzieła dla Krakowa” (w Muzeum Narodowym w Krakowie, 2018) oraz „Jacob Mertens i malarstwo krakowskie około roku 1600” (na Zamku Królewskim na Wawelu, 2023). W 2012 r. obmyślił i powołał do życia wspólnie z Wydawnictwem Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana serię publikacji poświęconych sztuce dawnej, w której ukazało się dotąd 11 książek. Na co dzień współpracuje z wydawnictwami encyklopedycznymi i słownikowymi, m.in. w ramach Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN i przewodniczy radzie naukowej konsorcjum Międzyuczelnianego Centrum Badań Witrażowych (MCBW). Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, wiceprzewodniczącym Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności, a także członkiem Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Komitetu Historii Sztuki PAN, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytów Krakowa, International Advisory Board Ústavu dějin umění Akademie Věd Českè Republiki, a także Rady Naukowej wydawnictwa Artefactum prowadzonego przez tę samą instytucję.

Początek wykładu prof. Walczaka – godz. 16:00. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona.

Info: UM Gliwice