Miasto od lat prowadzi działania mające na celu poprawę jakości powietrza w Gliwicach. Dzięki wyprowadzeniu transportu tranzytowego poza centrum, wybudowaniu DTŚ oraz zwiększeniu płynności ruchu w mieście poprzez zastosowanie inteligentnego systemu sterowania, zmniejszyła się emisja spalin.

Palącym problemem pozostają przestarzałe instalacje grzewcze. Do końca 2021 r. miasto planuje wymienić piece w ok. 5 tys. lokali komunalnych. Mieszkańcy domów prywatnych mogą liczyć na wsparcie w tym zakresie.

Na dotacje do wymiany przestarzałych pieców na ekologiczne źródła ciepła w ciągu ostatnich dwóch dekad z budżetu miasta przeznaczono ponad 14 mln zł, z czego 12 mln zł na zmianę systemu ogrzewania, a ponad 2 mln zł na instalacje odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła. Tylko w 2018 r. miasto przyznało na ten cel około 500 dotacji dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. W ramach zakończonego już programu PONE realizowanego z pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w 2018 r. mieszkańcom przyznano około 190 dotacji. Szeroko zakrojona jest także akcja termomodernizacji i wymiany systemów grzewczych w budynkach komunalnych. Do końca 2021 r. miasto planuje przeznaczyć na ten cel ponad 144 mln zł. W ok. 5 tys. lokali komunalnych stare systemy grzewcze zostaną zastąpione ekologicznymi źródłami ciepła.

Gliwiczanie mogą również korzystać z rządowego programu „Czyste Powietrze 2019”.

Oferuje on dotację i pożyczkę (w proporcjach zależnych od dochodu wnioskodawcy) na termomodernizację i zmianę systemu ogrzewania w budynkach jednorodzinnych. Po czasowym wstrzymaniu przyjmowania wniosków, związanym ze zmianami legislacyjnymi i zmianie formularza wniosku, znów można starać się o wsparcie.

Wnioski w programie „Czyste Powietrze 2019” mogą składać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, także osoby posiadające zgodę na rozpoczęcie budowy. Dofinansowanie można uzyskać na wymianę starych pieców, kotłów na paliwo stałe, drzwi i okien. Na wsparcie mogą też liczyć osoby planujące wymianę lub montaż baterii słonecznych czy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł, a maksymalny 53 tys. zł. Wysokość dotacji może wynieść nawet 47 700 zł.

Wdrażaniem rządowego programu „Czyste Powietrze” zajmuje się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wnioski w wersji papierowej należy kierować na adres: ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice. Osoby posiadające podpis kwalifikowany mogą złożyć wniosek elektronicznie na adres: biuro@wfosigw.katowice.pl. Dodatkowo, każdy wniosek, również papierowy, należy przesłać przez Portal Beneficjenta (www.wfosigw.katowice.pl/portal-beneficjenta.html).

Program „Czyste powietrze” ma potrwać do końca czerwca 2029 r., wnioski można składać do 30 czerwca 2027 r. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pod nr tel. 32/60-32-252 oraz na stronie internetowej www.wfosigw.katowice.pl.

Info: gliwice.eu