GliwiceKultura i rozrywkaNewsyRegion

Gliwice: Victoria! Pomysł na kulturę

fot. A. Ziaja/archiwum UM w Gliwicach

 

Wielu marzy się gliwickie centrum kultury na miarę Krakowskiego Biura Festiwalowego – instytucji ukierunkowanej na odbiorcę w różnym wieku, łączącej różne obszary aktywności i wyznaczającej kierunki rozwoju kultury w mieście i regionie, skupiającej i wspierającej zarówno działania lokalnych środowisk artystycznych, edukację kulturalną, jak i duże, szeroko zakrojone przedsięwzięcia. Miasto, rok od podjęcia pierwszych kroków w tym kierunku – przerwanych dwoma falami pandemii – powróciło do prac nad projektem nowej instytucji kultury spełniającej oczekiwania środowiska kulturalnego i gliwiczan. 13 kwietnia jej koncepcję przedstawiła na posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Miasta wiceprezydent Gliwic Ewa Weber.

W przestrzeni naszego miasta ewidentnie brakuje jednej, dużej instytucji, która zajmowałaby się m.in. organizacją koncertów i festiwali, edukacją kulturalną i artystyczną, a zarazem działała o wiele szerzej niż wynika to obecnie z przedsięwzięć kulturalnych realizowanych głównie przez Teatr Miejski czy Miejską Bibliotekę Publiczną.

Analizując ten stan i potrzeby sygnalizowane przez środowisko kulturalne i mieszkańców Gliwic, zdiagnozowaliśmy w minionym roku elementy, które pozwoliły stworzyć koncepcję nowej gliwickiej instytucji kultury, budowanej zgodnie z duchem czasów: nie na pokaz i zupełnie od nowa, lecz przemyślanie i rozsądnie, w oparciu o potencjał, którym już dysponujemy. Przede wszystkim, doceniając ogromną wiedzę, ambitne działania i osiągnięcia kadry pedagogów Młodzieżowego Domu Kultury, chcąc otworzyć im nowe przestrzenie do dalszego rozwoju, a jednocześnie dostrzegając wyzwania trudne do zrealizowania w sytuacji, gdy MDK jest miejską placówką oświatową, zdecydowaliśmy, że właśnie Dom stanie się podwaliną i jednym z filarów nowego centrum kultury, działającego o wiele szerzej i w zupełnie innych warunkach prawnych – ogłosiła na wtorkowym spotkaniu Komisji Edukacji i Sportu wiceprezydent Ewa Weber.

Nowa instytucja kultury ma zacząć działanie 1 stycznia 2022 roku. W jej koncepcję z rozmysłem wpleciono prace nad projektem i pozyskaniem dofinansowania na odrestaurowanie ruin dawnego Teatru Victoria. Tam ma bowiem funkcjonować docelowa siedziba nowej instytucji kultury, zwanej – w nawiązaniu do historii miejsca – Centrum Kultury Victoria. Powstanie ona na bazie miejskiej jednostki, Młodzieżowego Domu Kultury, ale nie na drodze przekształcenia w instytucję kultury, bo prawo samorządowe nie daje takiej możliwości. Procedura musi być dwuetapowa.

Jedyne rozwiązanie dopuszczalne przez ustawodawcę to wykonanie przez miasto dwóch, następujących po sobie, ruchów prawnych. Najpierw Radzie Miasta Gliwice przedłożony zostanie projekt uchwały o zamiarze likwidacji MDK-u z uzasadnieniem o planowanym utworzeniu instytucji kultury, która przejmie cały dział edukacyjny, do tej pory realizowany w miejskiej jednostce – Młodzieżowym Domu Kultury. Następnym krokiem będzie projekt uchwały w sprawie powołania nowej instytucji kultury – Centrum Kultury Victoria, wraz z jej statutem.

Pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury jako pierwsi zapoznali się z arkanami tej procedury. Na spotkaniu zorganizowanym przez miasto 6 kwietnia zaproponowano im rozwiązania gwarantujące niezachwianą ciągłość zatrudnienia i niezakłóconą organizację dotychczasowych zajęć i warsztatów, które od lat przyciągają jak magnes dzieci i nastolatki.

Zdecydowana większość zespołu MDK-u – 28 osób – to nauczyciele z krwi i kości: dyplomowani, kontraktowi oraz stażyści. Wiedząc, że część z nich będzie chciała z różnych względów zachować prawa związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, a jednocześnie nie chcąc w żadnym wypadku ograniczyć dotychczasowej oferty dla dzieci i młodzieży, zaproponowaliśmy, aby w oparciu o przepisy oświatowe osoby, które nie zdecydują się na etat w nowej instytucji kultury, miały od 1 września zapewnioną pracę w gliwickich placówkach oświatowych na zasadzie przejścia. Nic nie będzie stało na przeszkodzie kontynuowania przez nich zajęć z dziećmi i młodzieżą (także w budynku MDK-u przy ul. Barlickiego, a później w docelowej siedzibie Victorii), tym razem w ramach pracy w dodatkowych godzinach w czasie wolnym. Zebraliśmy już informacje od dyrektorów szkół, którzy są otwarci na takie rozwiązanie, szczególnie w tych dzielnicach, w których od lat prężnie działają instruktorzy MDK-u. Pracownicy MDK-u mają czas na podjęcie decyzji odnośnie swojej przyszłości do 23 kwietnia. Część z nich już zdecydowała i były to bardzo konstruktywne rozmowy – wyjaśnia uczestniczący w spotkaniu z kadrą MDK-u Mariusz Kucharz, naczelnik Wydziału Edukacji UM w Gliwicach.

Co przyniosą zmiany prowadzące MDK do Centrum Kultury Victoria?

Przede wszystkim ciągłość znakomitej oferty dla dzieci i młodzieży, a jednocześnie jej poszerzenie o ofertę dla osób dorosłych, zwłaszcza w wieku średnim. W nowej formule tworzonej przez zmienione warunki prawne pojawią się nowe możliwości realizacji szeroko zakrojonych festiwali, koncertów, konkursów i wszelkich autorskich projektów, aranżowanych m.in. w przestrzeni wykreowanej w przyszłości wokół odrestaurowanych Ruin Teatru Victoria. Nowa instytucja kultury będzie równoprawnym partnerem dla twórców, debiutantów, uczelni i organizacji pozarządowych, stając się inspiratorem i inicjatorem wartościowych wydarzeń na kulturalnej mapie Gliwic i regionu. Co równie istotne, otworzy się przed nią możliwość pozyskiwania dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych: z ministerialnych grantów i od sponsorów – mecenasów kultury.

info: gliwice.eu