W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia zmieni się organizacja pracy w U rzędzie Miejskim i jednostkach. Będą one czynne w sobotę 8 grudnia, a zamknięte w poniedziałek 24 grudnia, w wigilię Bożego Narodzenia.

Urząd Miejski w Gliwicach wyjątkowo będzie czynny w sobotę 8 grudnia. Tego dnia sprawy w urzędzie przy ul. Zwycięstwa 21 oraz Jasnej 31a będzie można załatwić od godz. 8.00 do 16.00. Nieczynny jednak będzie działający w UM Terenowy Punkt Paszportowy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

8 grudnia czynne będą też: Zarząd Dróg Miejskich (od godz. 7.30 do 15.30), Miejski Zarząd Usług Komunalnych (od godz. 7.00 do 15.00), Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (od godz. 7.30 do 15.30) oraz Ośrodek Pomocy Społecznej (klienci będą przyjmowani do godz. 15.30, ale kasa będzie czynna do godz. 14.00).

Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej będą tego dnia pracowały zgodnie z obowiązującym w placówkach harmonogramem. Pracująca sobota ma związek z tym, że 24 grudnia, w wigilię Bożego Narodzenia, Urząd Miejski w Gliwicach, w tym również Terenowy Punkt Paszportowy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, będą zamknięte, z wyjątkiem kasy urzędu i stanowiska ds. rejestracji zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego (ul. Zwycięstwa 21). Te punkty będą czynne od godz. 8.00 do 13.00.

24 grudnia otwarta będzie też Biblioteka Centralna MBP przy ul. Kościuszki. Książki tego dnia będzie można wypożyczać od godz. 8.00 do 14.00. Pozostałe jednostki miejskie będą zamknięte.

24 grudnia, podobnie jak 31 grudnia, otwarty będzie Dom Aktywnej Młodzieży przy ul. Barlickiego 3, (od godz. 6.00 do 14.00) oraz Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości przy ul. Kościuszki 35, (od godz. 8.00 do 16.00). W sylwestra będzie też czynne biuro GCOP przy ul. Zwycięstwa 1 (od godz. 7.00 do 15.00). Pozostałe filie GCOP, 24 i 31 grudnia, będą nieczynne (Centrum Organizacji Kulturalnych, Centrum Wolontariatu, Strefa Aktywności Społecznej).

Urząd Miejski 31 grudnia będzie otwarty – sprawy będzie można załatwić od godz. 8.00 do 16.00. Otwarte będą też ZDM i MZUK oraz Biblioteka Centralna MBP przy ul. Kościuszki. Ze zbiorów biblioteki będzie można korzystać od godz. 8.00 do 15.00. Informacje dotyczące funkcjonowania tego dnia pozostałych filii MBP można uzyskać pod nr tel. 32/238-25-10.

Info: gliwice.eu