GliwiceKronika strażacka

Gliwice: Uruchomiona czujka przeciwpożarowa…

11/02/2022

godz. 10:06

Uruchomiona czujka przeciwpożarowa

Gliwice, ul. Rybnicka

30 minut

SiS:

-OSP KSRG GLIWICE BOJKÓW

-JRG 1 GLIWICE x3

info: OSP Gliwice-Bojków