GliwiceInformacje

Gliwice: Trwa druga edycja konkursu „Przyjaciel Gliwickich Seniorów”

Znasz osobę, instytucję, organizację społeczną lub firmę działającą społecznie na rzecz gliwickich seniorów, organizującą dla nich wydarzenia kulturalne czy tworzącą miejsce przyjazne najstarszym gliwiczanom? Koniecznie zgłoś ją do 2. edycji konkursu „Przyjaciel Gliwickich Seniorów”, organizowanego przez Radę Seniorów Miasta Gliwice. Zgłoszenia można wysyłać do 15 maja!

Celem konkursu jest wyróżnienie osób działających społecznie, propagujących zmiany w postrzeganiu osób w wieku 60+, a także społecznych organizacji oraz instytucji, które aktywnie działają na rzecz poprawy sytuacji i jakości życia gliwickich seniorów.

Tytuł „Przyjaciela Gliwickich Seniorów” przyznawany jest w trzech kategoriach:

– osoba fizyczna,
– instytucja, organizacja społeczna,
– firma.

Zgłoszenia mogą składać mieszkańcy Gliwic, samorząd Miasta Gliwice, miejskie jednostki organizacyjne, lokalne kluby seniora, Rada Seniorów Miasta Gliwice, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje) oraz inne instytucje społeczne mające siedzibę w Gliwicach. Każdy z wnioskodawców może zgłosić maksymalnie jednego kandydata i tylko w jednej kategorii. Uwaga! W Konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzedniej edycji, ani członkowie Rady Seniorów Miasta Gliwice trwającej kadencji.

Jak zgłosić kandydata?

Aby to zrobić, należy wypełnić formularz dostępny do pobrania na stronie gods.gliwice.pl lub w wersji papierowej w Centrum 3.0 przy ul. Studziennej 6, Jagiellońskiej 21 i Zwycięstwa 1 oraz w Urzędzie Miejskim, a następnie wysłać go na adres e-mail rada.seniorow_gliwice@op.pl, pocztą na adres Centrum 3.0 (ul. Studzienna 6, 44-100 Gliwice) lub złożyć osobiście w siedzibie Centrum 3.0.

Zgłoszone kandydatury zostaną rozpatrzone do 15 czerwca. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Rodzinnego Pikniku Seniora.

Info: UM Gliwice