GliwiceKronika strażacka

Gliwice/Rudziniec/Świbie: Ćwiczenia Kompanii Odwodowej nr 5 pod kryptonimem „LAS 2022”

14 października 2022r. na terenie Nadleśnictwo Rudziniec, Lasy Państwowe w leśnictwie Świbie odbyły się ćwiczenia Kompanii Odwodowej nr 5 pod kryptonimem „LAS 2022”.

W ćwiczeniach wzięło udział 19 zastępów oraz 101 strażaków OSP z terenu Gliwice i Powiat Gliwicki .

Ćwiczenia obejmowały m.in.

gaszenie wielkopowierzchniowego pożaru lasu w tym budowę zaopatrzenia wodnego.

Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym.

Poruszanie się w lesie przy pomocy map leśnych.

Ćwiczenia podsumował Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach st. bryg. Roman Klecha dziękując wszystkim strażakom za trud i zaangażowanie w trakcie ćwiczeń. Komendant podziękował przedstawicielom Lasy Państwowe za włączenia się w organizację oraz udostępnienie terenu do ćwiczeń.

Zdjęcia: KM PSP Gliwicach

info: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach