GliwiceInformacje

Gliwice: RozmawiaMY o gliwickiej oświacie

Działacze gliwickiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego podsumowali dobiegającą końca kadencję wszystkich struktur ZNP. W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezydent Gliwic Adam Neumann wraz ze swoim zastępcą Mariuszem Śpiewokiem.

W poniedziałek, 19 lutego, w Cechowni prezes Okręgu Śląskiego ZNP Jadwiga Rezler, przewodniczący Okręgowego Klubu Młodego Nauczyciela Mirosław Koźlik, członkowie zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów oraz zarządu gliwickiego ZNP, prezesi ognisk oraz przedstawiciele gliwickich placówek oświatowych i Żłobków Miejskich spotkali się z przedstawicielami miasta, aby uroczyście podsumować mijającą kadencję oddziału ZNP w Gliwicach w latach 2019–2024.

Zebranych gości powitała prezes oddziału – Małgorzata Popińska, która przyznała, że był to jeden z trudniejszych okresów – zarówno dla związkowców i oświaty, jak również samorządów. Przypomniała, że kadencja rozpoczęła się po największym strajku środowiska oświatowego w 2019 roku. Podkreśliła, że był to bardzo ważny i trudny egzamin dla wszystkich, a środowisko oświatowe pokazało, że potrafi się zjednoczyć. Udowodniło to również w czasie pandemii oraz w momencie wybuchu wojny w Ukrainie.

Obecni na spotkaniu działacze otrzymali podziękowania za dotychczasowe działania. Uroczystość była również okazją do rozmów o osiągnięciach gliwickiego środowiska oświatowego i stojących przed nim wyzwaniach, a także zaprezentowania bieżących i planowanych miejskich inwestycji oświatowych.

„Miasto Gliwice jest odpowiedzialne za lokalną infrastrukturę oświatową, dlatego bardzo cieszy mnie to, że nauczyciele doceniają działania miasta w zakresie utrzymywania szkół we właściwym stanie technicznym oraz ich rozbudowy. Dzisiaj rozmawiamy też o problemach, których w oświacie nie brakuje. Wspólnie chcemy je rozwiązywać, aby oferta dla gliwickich przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych była jak najlepsza” – mówił prezydent Gliwic Adam Neumann.

Związek Nauczycielstwa Polskiego działa w Gliwicach od marca 1945 roku. Powstał z inicjatywy pierwszych nauczycieli, którzy po zakończeniu II wojny światowej przybyli do naszego miasta, aby tworzyć zręby polskiej oświaty. W 2025 roku oddział ZNP w Gliwicach będzie świętował jubileusz 80-lecia działalności.

Info: UM Gliwice