Jak wychować szczęśliwe dziecko? Jak rozmawiać z młodym człowiekiem szanując jego odmienność? 23 marca specjaliści pomogą rodzicom znaleźć odpowiedzi na te ważne i trudne pytania.  Towarzystwo Oświatowe FILOMATA zaprasza na konferencję „Jestem rodzicem – wybieram empatię. Korzenie i skrzydła – jak wychować szczęśliwego człowieka?”.

Celem wydarzenia jest wyposażenie uczestników w konkretną wiedzę merytoryczną na temat tego, w jaki sposób wspierać dziecko od wczesnego dzieciństwa po wczesną młodość, jak stworzyć w rodzinie dobre warunki dla budowania poczucia własnej wartości, empatii, rozwoju mózgu i motywacji wewnętrznej do uczenia się i poznawania świata.

– Nasza konferencja skierowana jest nie tylko do rodziców. Zapraszamy wszystkie osoby, zainteresowane działaniami mającymi na celu zwiększanie kompetencji w byciu świadomym rodzicem – zachęcają organizatorzy.

W części wykładowej przewidziano wykłady specjalistów z różnych dziedzin, m.in. na temat  psychologii rozwojowej dziecka, radzenia sobie ze stresem, przyczyn i objawów kryzysów u dzieci i młodzieży czy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Zaplanowano również warsztaty, których uczestnicy w praktyce będą mogli poćwiczyć efektywną i empatyczną komunikację z dzieckiem oraz poznać metody radzenia sobie z dziecięcą złością.

Organizatorem jest Towarzystwo Oświatowe FILOMATA, wspierane przez Zespół Szkół FILOMATA w Gliwicach. Prezydent Gliwic objął wydarzenie honorowym patronatem.

Więcej informacji oraz formularz zapisów można znaleźć na stronie www.konferencja.filomata.pl.

Info: gliwice.eu