Gliwice: Rektor Politechniki Śląskiej przewodniczącym KRASP

0
581

Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk został nowym przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) na kadencję 2020–2024. Zastąpił na stanowisku prof. Jana Szmidta (Politechnika Warszawska).

– Jednym z najważniejszych zadań w nowej kadencji będzie integracja środowiska akademickiego, współpraca, wspólne tworzenie potencjału badawczego i dydaktycznego. Niezwykle ważne, szczególnie teraz w warunkach epidemii, jest wzajemne wsparcie środowiska w kwestiach bieżących działań i optymalizacji zasobów, upowszechnianie dobrych praktyk i wiedzy zarządczej. Dalszy rozwój szkolnictwa wyższego wymaga budowania autorytetu i prestiżu polskich uczelni w kraju i za granicą. Niezbędne jest kształtowanie dobrego wizerunku KRASP w środowisku akademickim i otoczeniu społeczno-gospodarczym, reprezentowanie interesów i poglądów środowiska, działalność opiniotwórcza i opiniodawcza. W kontekście wdrażania zapisów ustawy 2.0 i początku kadencji rektorów, kluczowym zadaniem jest dbałość o zachowanie autonomii uczelni, kultywowanie dobrych tradycji akademickich i zasad etyki zawodu. Osiągnięcie tych szczytnych celów wymaga jednak zapewnienia właściwego finansowania i warunków do rozwoju badań naukowych oraz systemu kształcenia w Polsce – podkreślił w swoim wystąpieniu nowy szef KRASP.

Wybory przewodniczącego Konferencji oraz jego zastępców przeprowadzono w trybie zdalnym. Zastępcami zostali: prof. Jacek Popiel, rektor-elekt Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Michał Zasada, rektor-elekt Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wybrani zostali także członkowie Komisji Rewizyjnej KRASP. Kończący swoją kadencję, prof. Jan Szmidt otrzymał status Honorowego Przewodniczącego Konferencji.

Posiedzenie Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich odbyło się 26 i 27 sierpnia w siedzibie AGH w Krakowie

Info: PolSl