GliwiceInformacje

Gliwice: Pracownice gliwickiego OPS-u docenione w regionie

Marzena Połomska – zastępczyni dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach zajęła 1. miejsce w kategorii „Innowator” w konkursie „Śląski Prometeusz 2023”, nagradzającym pracowników systemu pomocy i integracji społecznej wyróżniających się swoją postawą, aktywnością i zaangażowaniem. W konkursie organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego wyróżnienia otrzymały także Beata Brzezińska i Monika Dyrbuś z gliwickiego OPS-u.

Podczas uroczystej Gali Śląskich Prometeuszy, która odbyła się 15 listopada w Filharmonii Śląskiej w Katowicach, przyznane zostały nagrody w 6 kategoriach konkursowych: pracownik socjalny; opiekun/pielęgniarka; terapeuta/specjalista reintegracji; pracownik obsługi; asystent rodziny oraz innowator.

Tytuł „Śląskiego Prometeusza” w kategorii Innowator, w ramach której doceniane są osoby, które poprzez tworzenie lub wdrażanie innowacyjnych rozwiązań przyczyniają się do rozwoju systemu pomocy i integracji społecznej, otrzymała Marzena Połomska – zastępczyni dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Laureatka została doceniona m.in. za zainicjowanie i zrealizowanie w gliwickim ośrodku projektu „Senior Mentor – mentoring pomyślnego starzenia się”, w ramach którego seniorki w wieku emerytalnym stały się mentorkami dla osób w wieku 50+ w przygotowaniach do rozpoczęcia nowego etapu w życiu; stworzenie „Księgi Wartości – DRZEWO”, definiującej wartości i oczekiwane zachowania, przyjęte przez OPS w formie wewnętrznych regulacji; zaprojektowanie i wdrożenie modelu wewnętrznego wsparcia dla pracowników ośrodka, którzy w ramach projektu mogą skorzystać np. z koleżeńskiej superwizji, mentoringu pracy socjalnej, warsztatów z empatycznej komunikacji oraz relaksacji czy warsztatów i szkoleń merytorycznych, a także aktywną współpracę ze środowiskiem biznesowym, akademickim i samorządowym.

Wyróżnienia w konkursie otrzymały także dwie pracownice gliwickiego OPS-u – Beata Brzezińska (w kategorii pracownik socjalny) oraz Monika Dyrbuś (w kategorii pracownik obsługi).

Wszystkim laureatkom serdecznie gratulujemy!

Info: UM Gliwice