Przedstawiciele polskich i chińskich uczelni spotykają się dziś w Gliwicach w ramach Sino-Polish University Consortium. W skład konsorcjum wchodzi obecnie 27 uczelni z obu krajów.Na jego czele stoją rektorzy trzech uczelni: prof. Liu Gonghui, rektor Politechniki Pekińskiej, prof. Tang Boming, rektor Chongqing Jiaotong University oraz prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej.

Sino-Polish University Consortium zostało powołane w ubiegłym roku.  Jego celem jest zacieśnienie współpracy akademickiej pomiędzy Chinami a krajami Środkowej i Wschodniej Europy w ramach inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku (Belt and Road Initiative). Głównym tematem spotkania na Politechnice Śląskiej jest rola uczelni w tworzeniu wykwalifikowanej kadry w przemyśle wysokich technologii i szanse oraz oczekiwania oparte na współpracy między różnymi dziedzinami nauki. Wezmą w nim udział przedstawiciele 16 chińskich i polskich uczelni, m.in.  Beijing University of Technology, North China University of Technology, Tianjin University of Technology, Akademii Górniczo-Hutniczej, politechnik: Śląskiej, Warszawskiej, Opolskiej oraz wielu innych uczelni.

Podczas spotkania odbędzie się również uroczystość nadania tytułu honorowego profesora Politechniki Śląskiej prof. Tangowi Bomingowi, rektorowi Chongqing Jiaotong University.

Projekt  ,,One Belt One Road”ma na celu utworzenie transkontynentalnego połączenia kolejowego pomiędzy Chinami a Europą Zachodnią, co zapewniłoby bardzo szybki transfer towarowy produktów azjatyckich i odwrotnie. Projekt ten ma pomóc w rozwoju państw leżących na jego szlaku, a w przyszłości ma być również narzędziem do budowy pokojowych relacji pomiędzy państwami leżącymi w jego obrębie.

Wizyta przedstawicieli chińskich uczelni w Gliwicach jest również idealną okazją do zacieśnienia więzi. Politechnika Śląska podpisała porozumienie z Beijing Information Science and Technology University oraz Beijing University of Technology. Ramowe porozumienie będzie obejmowało wymianę studentów, którzy będą mogli wyjeżdżać do Chin na semestr albo na cały rok akademicki. Na Beijing University of Technology będą mogli wyjeżdżać również pracownicy naukowi.

Info: gliwice.eu