GliwiceInformacje

Gliwice: Politechnika Śląska w gronie laureatów konkursu Uniwersytetów Europejskich

Śląska uczelnia złożyła wniosek dotyczący zrównoważonej konsumpcji i produkcji.

Politechnika Śląska, która wraz z sześcioma innymi uczelniami złożyła wniosek dotyczący zrównoważonej konsumpcji i produkcji, znalazła się wśród laureatów 2. konkursu Uniwersytetów Europejskich.

Wniosek zatytułowany „The European University Alliance on Responsible Consumption and Production EURECA-PRO” Politechnika Śląska złożyła w konsorcjum z uczelniami z Austrii, Niemiec, Rumunii, Hiszpanii i Grecji.

Liderem konsorcjum jest University of Leoben, z którym Politechnika Śląska od lat aktywnie współpracuje. Partnerzy projektu poświęcili wniosek 12. celowi zrównoważonego rozwoju, przyjętemu przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 r. pod nazwą „Zrównoważona konsumpcja i produkcja”.

Rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk podkreślił, że coraz większe umiędzynarodowienie jest jednym z głównych celów strategii rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2016-2024.

– Za nami uzyskanie statusu uczelni badawczej w 2019 r., w konkursie MNiSW „Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza”, co już otwiera szeroko drzwi polskiej nauce na arenie ogólnoświatowej. Podejmujemy w ramach tego programu wiele inicjatyw i realizacji projektów naukowo-badawczych we współpracy z partnerami z krajów Europy, Azji czy Ameryki. Sukces Politechniki Śląskiej w konkursie Uniwersytetów Europejskich dodatkowo potwierdza, że nauka jest niezwykle istotnym elementem potencjału naszego regionu – ocenił rektor.

Jak zaznaczył, obecność Politechniki Śląskiej w konsorcjum Uniwersytetów Europejskich jest konsekwencją wytężonej pracy na arenie międzynarodowej w ostatnich kilku latach.

Uniwersytety Europejskie to inicjatywa mająca na celu wzmocnienie wymiany akademickiej, potencjału badawczego oraz międzynarodowej konkurencyjności europejskich szkół wyższych. Projekt skierowany jest do konsorcjów, w skład których wchodzą różne europejskie ośrodki naukowe. Komisja Europejska wybrała 24 konsorcja spośród 62 złożonych wniosków.

Info: gliwice.gosc.pl

foto: gliwice.eu