GliwiceInformacje

Gliwice: Plan wydarzenia” Noce pod skrzydłami”

𝑂𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑛𝑎𝑑𝑐ℎ𝑜𝑑𝑧𝑎̨𝑐𝑒𝑔𝑜 𝑤𝑦𝑑𝑎𝑟𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎 „𝑁𝑜𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑑 𝑠𝑘𝑟𝑧𝑦𝑑ł𝑎𝑚𝑖”, 𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑒 𝑜𝑑𝑏𝑒̨𝑑𝑧𝑖𝑒 𝑠𝑖𝑒̨ 𝑤 𝑛𝑎𝑗𝑏𝑙𝑖𝑧̇𝑠𝑧𝑦 𝑤𝑒𝑒𝑘𝑒𝑛𝑑 13-14.05.23r.

𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑧𝑎𝑝𝑜𝑤𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑖𝑒̨ 𝑟𝑜́𝑤𝑛𝑖𝑒 𝑑𝑜𝑠𝑘𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑗𝑎𝑘 𝑤 𝑧𝑒𝑠𝑧ł𝑦𝑚 𝑟𝑜𝑘𝑢.

𝑍𝑎𝑐ℎ𝑒̨𝑐𝑎𝑚𝑦 𝑤𝑠𝑧𝑦𝑠𝑡𝑘𝑖𝑐ℎ 𝑢𝑐𝑧𝑒𝑠𝑡𝑛𝑖𝑘𝑜́𝑤 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑛𝑖𝑒𝑠𝑖𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑧𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑎̨ 𝑤𝑠𝑝𝑎𝑛𝑖𝑎ł𝑒𝑔𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑜𝑟𝑢 𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑜𝑔𝑟𝑜𝑚𝑛𝑒𝑔𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑢𝑧𝑗𝑎𝑧𝑚𝑢, 𝑎𝑏𝑦 𝑟𝑎𝑧𝑒𝑚 𝑠́𝑤𝑖𝑒𝑡𝑛𝑖𝑒 𝑠𝑖𝑒̨ 𝑏𝑎𝑤𝑖𝑐́.

𝐍𝐢𝐞 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐠𝐚𝐩𝐜𝐢𝐞 𝐨𝐤𝐚𝐳𝐣𝐢, 𝐚𝐛𝐲 𝐬𝐩𝐞̨𝐝𝐳𝐢𝐜́ 𝐧𝐢𝐞𝐳𝐚𝐩𝐨𝐦𝐧𝐢𝐚𝐧𝐚̨ 𝐧𝐨𝐜 𝐰𝐬́𝐫𝐨́𝐝 𝐰𝐬𝐩𝐚𝐧𝐢𝐚ł𝐲𝐜𝐡 𝐥𝐮𝐝𝐳𝐢 𝐢 𝐩𝐢𝐞̨𝐤𝐧𝐞𝐣 𝐚𝐭𝐦𝐨𝐬𝐟𝐞𝐫𝐲 .

Organizatorzy: Centrum Kultury Victoria i Aeroklub Gliwicki

Info: Aeroklub Gliwicki