GliwiceStarostwo Gliwice

Gliwice: Międzywojewódzka Konferencja Młodzieżowych Rad

5 kwietnia w Gliwicach odbyła się Międzywojewódzka Konferencja Młodzieżowych Rad.

W spotkaniu wzięła udział także młodzież z powiatu gliwickiego.

W konferencji, która odbyła się w auli II Liceum Ogólnokształcące im. Walerego Wróblewskiego w Gliwicach, licznie wzięły udział delegacje młodzieżowych rad, wśród nich byli także przedstawiciele Forum Młodzieży Powiatu Gliwickiego i Młodzieżowej Rady Miasta Knurów.

Podczas spotkania młodzieżowe rady zaprezentowały swoje działania, dyskutowały o tym, na jakich płaszczyznach powinny działać i w jaki sposób realizować swoje cele, pochyliły się także nad ważnym problemem, jakim jest smog.

Młodzieży towarzyszyli m.in. wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga, Krystyna Sowa – przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Gliwice, Katarzyna Kuczyńska-Budka – dyrektor Wydziału Dialogu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Wojciech Zając – zastępca dyrektora gliwickiej delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach, Alicja Mainusch z biura poseł na Sejm RP Marty Golbik oraz gospodarz placówki – dyrektor II LO Robert Strzelec.

– Takie konferencje są bardzo potrzebne, młodzież ma okazję wymienić się doświadczeniami, wiedzą i pomysłami – mówi wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga. – W czerwcu 2016 r. w Knurowie odbył się I Kongres Rad Młodzieżowych Województwa Śląskiego. I to właśnie podczas tego spotkania młodych ludzi, zrodziła się myśl, by w naszym powiecie utworzyć podobne gremium. W ubiegłym roku powstało więc Forum Młodzieży Powiatu Gliwickiego, które skupia młodych ludzi aktywnie uczestniczących w życiu publicznym oraz podejmujących wiele inicjatyw i działań w naszym powiecie. Cieszę się, że mamy taką świadomą i energiczną młodzież i zachęcam do przyłączania się do działań naszego Forum Młodzieży Powiatu Gliwickiego – dodaje wicestarosta Ewa Jurczyga.

Konferencja została zorganizowana przez Młodzieżową Radę Miasta Gliwice i II Liceum Ogólnokształcące im. Walerego Wróblewskiego w Gliwicach. Patronat honorowy objął nad nią rzecznik praw dziecka Marek Michalak.

Info: starostwo.gliwice.pl