GliwiceInformacje

Gliwice: Miasto wspiera osoby z niepełnosprawnościami – w dawnej szkole muzycznej powstanie nowy ośrodek

W budynku przy ul. Siemińskiego, w którym dawniej działała szkoła muzyczna, powstanie bardzo potrzebne w Gliwicach centrum wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Jego zasadniczą częścią będzie nowa niepubliczna szkoła podstawowa dla dzieci wymagających szczególnego wsparcia. Z wnioskiem w tej sprawie zwróciły się do władz miasta trzy dobrze znane organizacje pozarządowe: Fundacja Sawanci, Fundacja Tośka i Przyjaciele oraz Fundacja NieOdkładalni. 5 kwietnia prezydent Gliwic wydał zarządzenie dotyczące wydzierżawienia miejskiego obiektu na tę ważną działalność.

Miasto stale współpracuje z organizacjami wspierającymi środowisko osób z niepełnosprawnościami, a rozmowy z Fundacjami Sawanci, Tośka i Przyjaciele oraz NieOdkładalni o nowym ośrodku trwają od początku bieżącego roku. Pierwsza z fundacji wspiera na co dzień przede wszystkim dzieci w spektrum autyzmu, druga działa na rzecz dzieci z zespołem Downa i innymi niepełnosprawnościami, natomiast priorytetem działań Fundacji NieOdkładalni jest zapewnienie fizycznego i psychologicznego wsparcia opiekunom lub rodzinom osób niepełnosprawnych wymagających opieki przez 24 godziny na dobę.

To świetnie funkcjonujące organizacje, doskonale znające potrzeby i problemy osób z niepełnosprawnościami, które bardzo profesjonalnie przygotowały swoją propozycję nowego ośrodka w Gliwicach i potrafią zapewnić wysoki poziom jego działalności. Bez wahania zdecydowaliśmy się na ścisłą współpracę w tej sprawie i dla działalności nowego, niezwykle potrzebnego ośrodka zaproponowaliśmy trzy lokalizacje. Nasi partnerzy wybrali tę przy ul. Siemińskiego, złożyli pod koniec marca wniosek o wydzierżawienie obiektu i taka umowa dzierżawy zostanie podpisana jeszcze w tym miesiącu. Udostępnimy miejsce na nową placówkę na bardzo preferencyjnych warunkach, a w razie potrzeby miasto może też pomagać w pozyskiwaniu zewnętrznego dofinansowania na remont obiektu. To przedsięwzięcie o ogromnym znaczeniu dla wielu mieszkańców – mówi prezydent Gliwic, Adam Neumann.

Jedną z głównych zdiagnozowanych potrzeb środowiska osób z niepełnosprawnościami w Gliwicach jest poszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów z niepełnosprawnościami, w szczególności dla uczniów w spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także utworzenie placówki pobytu dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zwłaszcza dla osób, które po ukończeniu edukacji nie kwalifikują się do istniejących w Gliwicach Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy – dodaje Klaudia Bera, pełnomocnik prezydenta Gliwic ds. osób z niepełnosprawnościami.

Jak informuje Katarzyna Sielawa, prezes Fundacji Sawanci, potrzeby w tym zakresie są rzeczywiście ogromne. – W Gliwicach funkcjonuje jedna szkoła podstawowa specjalna. To zdecydowanie za mało. Dlatego stawiamy w pierwszej kolejności na niepubliczną szkołę podstawową specjalną. Chcemy, żeby ruszyła od 1 września 2025 roku. Przeniesiemy do niej nasze klasy, które działają obecnie w ośrodku w Ziemięcicach i stworzymy dodatkowe oddziały, potem także klasy przysposabiające do zawodu. Krok po kroku zamierzamy się rozwijać. W nowym miejscu opiekę znaleźć powinni też przykładowo mieszkańcy powyżej 25. roku życia, którzy naszym zdaniem nie mają odpowiednio dużego wsparcia ani na rynku pracy, ani na ścieżce edukacji oraz gliwiczanie wymagający opieki całodobowej. Wszystkie osoby z naszych fundacji, które zdecydowały się mocno zaangażować w stworzenie tego nowego miejsca, mają dzieci z niepełnosprawnościami, dużą wiedzę i ogromną motywację – podkreśla Katarzyna Sielawa.

Fundacje zaplanowały, że specjalistyczne centrum wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin przy ul. Siemińskiego obejmować może:

– szkołę podstawową dla osób z niepełnosprawnościami z klasami, w których uczniowie będą z osobami o podobnej niepełnosprawności,
– zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla osób z głębokimi niepełnosprawnościami, niekwalifikującymi się do realizacji obowiązku szkolnego w szkole specjalnej,
– miejsce dla osób, które ukończyły obowiązkową edukację szkolną, a ze względu na głęboką niepełnosprawność intelektualną (i sprzężoną) nie kwalifikują się do podjęcia pracy lub do uczęszczania na warsztaty terapii zajęciowej,
– opiekę wytchnieniową dzienną i całodobową, dostosowaną do potrzeb rodzin lub opiekunów,
– punkt konsultacyjny dla rodzin osób z niepełnosprawnościami,
– grupy wsparcia dla rodzin lub opiekunów,
– poradnię terapeutyczną,
– warsztaty dla rodziców,
– konsultacje i warsztaty dla szkół i instytucji.

Miasto wydzierżawi budynki przy ul. Siemińskiego 6-6A (o łącznej powierzchni użytkowej 2300 m2) początkowo na okres 3 lat, a dostosowywaniem ich do nowych funkcji i remontami zająć się mają przede wszystkim fundacje. Prezydent wydał odpowiednie zarządzenie. Zgodnie z nim do końca tego roku organizacje zostaną zwolnione z czynszu dzierżawnego – w tym czasie konieczne jest przede wszystkim jak najszybsze rozpoczęcie procedury związanej z tworzeniem szkoły i gromadzenie funduszy na modernizacje. W drugim etapie od początku 2025 roku preferencyjna stawka czynszu ma wynosić 500 zł netto miesięcznie, a po zakończeniu modernizacji i rozpoczęciu w pełni działalności stawka czynszu wyniesie 5000 zł za miesiąc za całą nieruchomość. O kolejnej dzierżawie na okres 10 lat zadecydują miejscy radni.

Fundacje muszą pozyskać dofinansowanie zewnętrzne na dostosowanie obiektu do swoich potrzeb, np. rządowe czy unijne, ale władze miasta – jeśli będzie taka możliwość – mogą wesprzeć je w tych działaniach, jeśli np. dostępne będą w tym zakresie fundusze dedykowane samorządom.

Przypomnijmy, że szkoła muzyczna, która działała dawniej w budynku przy ul. Siemińskiego, ma nową siedzibę w wyremontowanym przez miasto obiekcie przy ul. Ziemowita. Natomiast dla Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych, które planowało przenieść się w przyszłości na ul. Siemińskiego, analizowane będą inne lokalizacje.

Info: UM Gliwice