GliwiceInformacje

Gliwice: Metamorfoza południowej strony dworca. Finał – późnym latem

Wielka rozbudowa układu drogowego po południowej stronie dworca PKP, powiązana z powstaniem i oddaniem do użytku Centrum Przesiadkowego w Gliwicach, zmierza ku końcowi. Prace toczące się już wyłącznie na czasowo zamkniętym odcinku ul. Bohaterów Getta Warszawskiego oraz placu dworcowym wkroczyły w ostatnią fazę. 

Podłużne rabaty z dwunastoma platanami klonolistnymi, obsadzone ozdobnymi trawami, niskimi krzewami i bujnie kwitnącymi miododajnymi bylinami, m.in. kocimiętką i jeżówką, a wzdłuż nich – pierwsze z 31 wygodnych i podświetlanych ławek z drewnianymi siedziskami, przewidzianych w całej przestrzeni placu przed dworcem. Drzewa nasadzono w regularnych, geometrycznych układach, tworząc spójną kompozycję z 23 innymi okazami – intensywnie kwitnącymi wiosną głogami i tulipanowcami, rosnącymi w różanych rabatach od strony ul. Okopowej. Znane z zastosowania na zabytkowym gliwickim Rynku specjalne moduły antykompresyjne, w których umieszczono platany, zapobiegną nadmiernemu zagęszczeniu podłoża wokół korzeni. Dodatkowym „wsparciem” dla tych wytrzymałych, miejskich drzew są połączone z modułami systemy nawadniania i napowietrzania.

W sąsiedztwie nasadzeń, nowych ławek i koszy ustawiono podświetlaną tablicę informacyjną i słup ogłoszeniowy. Od strony ul. Okopowej i nowej pętli autobusowej przygotowano docelowe przystanki miejskich linii A4 oraz 224 (kursy do Narodowego Centrum Onkologii). Oznaczone gliwickim herbem przeszklone, przestronne wiaty przystankowe nawiązują stylistycznie do podobnych rozwiązań zastosowanych na terenie Centrum Przesiadkowego i na placu Piastów.

Wieczorną porą kameralnego klimatu centralnej przestrzeni placu dworcowego będzie nadawało ciepłe światło około 30 smukłych, energooszczędnych latarni LED. Ustawione równolegle w szpalerze, korespondują z geometrycznym układem roślinności, wyznaczając ślad alei prowadzącej od przejścia dla pieszych do hali gliwickiego dworca PKP. 

W zachodniej części placu dworcowego, w sąsiedztwie zabudowań Poczty Polskiej, układana jest jeszcze granitowa nawierzchnia. Zielonym wyróżnikiem są tam właśnie wykonywane dodatkowe rabaty z żywo zielonymi tawulcami pogiętymi. Obok powstaje również fontanna z 20 wodotryskami – obecnie ukończono jej nieckę i komorę techniczną. Wokół niej stworzono geometryczne pola zieleni obsadzone różami, miskantami, jeżówkami, kocimiętkami, trzcinnikami i bylicami. Przygotowywane są ponadto komory pod moduły antykompresyjne dla kolejnych platanów klonolistnych. Dwanaście okazów będzie sadzonych jeszcze w sierpniu, a 6 następnych – jesienią.

Na czasowo zamkniętym odcinku ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, na jezdni od strony biurowca Biprohutu, zakończono już korekty nawierzchni. Trwa jej układanie na drugiej jezdni – stan prac jest zaawansowany.

Finał inwestycji zbliża się wielkimi krokami. Przypomnijmy, że rozbudowa układu drogowego po południowej stronie dworca, za którą odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, objęła ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, fragment ul. Zwycięstwa, plac przed dworcem PKP, ulice Okopową i Na Piasku, plac Piastów, odcinek ul. Jagiellońskiej oraz ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Gen. Leona Berbeckiego (od alei Przyjaźni do ul. Fredry). 

Koszt przedsięwzięcia, realizowanego przez Eurovię Polska SA i finansowanego z budżetu Miasta Gliwice przy wsparciu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności (blisko 5,4 mln zł), wynosi obecnie ok. 49,6 mln zł brutto. Poszczególne prace prowadzono etapami, przy zachowaniu przejezdności dla samochodów osobowych i autobusów komunikacji publicznej. Wprowadzano też elementy miejskiej zieleni – nowe rabaty z kwitnącymi bylinami, ozdobnymi trawami i krzewami oraz młode drzewa w gruncie i w donicach, uatrakcyjniając przebudowywany obszar. Dzięki temu już obecnie rośnie tam półtora raza więcej drzew, a powierzchnia biologicznie czynna terenów sięga 61 arów.

info: gliwice.eu

fot. M. Buksa / UM Gliwice