Gliwice: Lekarze z Narodowego Instytutu Onkologii po raz kolejny zostali nagrodzeni w konkursie Start-Up Med

0
1633
Zespół Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi. Trzeci od prawej - kierownik zespołu, dr hab. Michał Jarząb. Fot. materiały Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach

Lekarze z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach po raz kolejny zostali nagrodzeni w konkursie Start-Up Med w kategorii: ośrodek medyczny/naukowy, za innowacyjną metodę diagnostyki raka tarczycy i piersi.

Zwycięski projekt MILESTONE opracowujący transkryptomiczne testy molekularne do zastosowania w nowotworach tarczycy i piersi jest realizowany przez Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach w konsorcjum m.in. z Politechniką Śląską i WASKO S.A. Wyniki konkursu ogłoszono podczas V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online.

Projekt łączy wysiłki gliwickich naukowców zajmujących się biologią molekularną w onkologii oraz analizą danych biomedycznych. Jego kierownikiem jest prof. dr hab. Rafał Tarnawski. W ramach badań zespół diagnostyki guzków tarczycy z Narodowego Instytutu Onkologii, kierowany przez dr hab. Jolantę Krajewską i dr hab. Małgorzatę Oczko-Wojciechowską, opracował nowoczesny test do rozpoznawania raka tarczycy w biopsji cienkoigłowej, a zespół onkologów z Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi kierowany przez dr hab. Michała Jarząba wdraża rozwiązania zwiększające liczbę informacji uzyskiwanych przy biopsji gruboigłowej raka piersi, które mogą być pomocne w decyzji o podjęciu lub odstąpieniu od chemioterapii.

– Projekt ma na celu opracowanie takich metod leczenia onkologicznego, które będą zmniejszać agresywność tej terapii w sytuacjach, w których może się to odbyć bez pogorszenia jej skuteczności – tłumaczy dr hab. Michał Jarząb, kierownik Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach.

Odbierając nagrodę dla wykonawców projektu, doc. Jarząb podkreślał znaczenie nowoczesnych technologii, w tym badań molekularnych w onkologii, a także kluczową rolę refundacji takich technologii. Testy opracowywane w NIO mają szanse być tańsze niż rozwiązania firm zagranicznych, co może poprawić dostęp polskich pacjentów do tych metod diagnostyki.

Ze strony Politechniki Śląskiej w pracach uczestniczy zespół prof. Krzysztofa Fujarewicza i dr. hab. Sebastiana Studenta, a konsorcjum opiera się także o badaczy z uniwersytetów medycznych w Łodzi i Warszawie, pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Polskiego Towarzystwa Patologów. Firmy grupy kapitałowej WASKO współpracują z jednostkami akademickimi dla przyszłego wykorzystania rezultatów w praktyce. Testy molekularne opracowane w ramach tego projektu będą testowo wdrażane do praktyki klinicznej w NIO już w 2021 r.

Info: gliwice.eu