Gliwice: Kolejny szpital korzysta z kamer termowizyjnych opracowanych na Politechnice Śląskiej

0
947
W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej VITO-MED Sp. z o.o., mieszczącym się przy ul. Radiowej w Gliwicach, uruchomiono system przesiewowego mierzenia temperatury za pośrednictwem kamer termowizyjnych. Aparatura badawcza pochodzi z zasobów Pracowni Inżynierii Biomedycznej biomed~lab na Politechnice Śląskiej.
– Jednym z najczęstszych objawów zakażenia koronawirusem jest gorączka. Kamery termowizyjne umożliwiają szybki i bezkontaktowy pomiar temperatury skóry głowy. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie na szeroką skalę procedur screeningowych w celu zidentyfikowania osób z podejrzeniem gorączki. Osoby te będą następnie przebadane klinicznie potwierdzonymi metodami pomiaru temperatury ciała – wyjaśnia ~dr hab. inż. Ziemowit Ostrowski, Kierownik Pracowni Inżynierii Biomedycznej biomed~lab.
Taka formuła pomocy dla placówek medycznych – bazująca na wykorzystaniu kamer termowizyjnych będących w posiadaniu Uczelni – została wypracowana w marcu przez zespół, w skład którego weszli: dr hab. inż. Ziemowit Ostrowski, dr hab. inż. Wojciech Adamczyk (Katedra Techniki Cieplnej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki), dr inż. Damian Borys (Katedra Inżynierii i Biologii Systemów Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki orazCentrum Biotechnologii). Efektywność prowadzonych działań zakłada zaangażowanie pracowników placówek medycznych bądź innych osób ze strony szpitala w obsługę urządzeń po ich zainstalowaniu. – Zaproponowaliśmy, aby termowizyjny monitoring osób wchodzących był wykonywany przez personel medyczny lub pomocniczy, pracujący w pomieszczeniu odizolowanym od miejsca przebywania osoby badanej. Na monitorze komputera wyświetlane są termogramy, a oprogramowanie kamery automatycznie wykrywa i oznacza obszary o podwyższonej temperaturze. Ułatwi to obsłudze zidentyfikowanie osób, które należy skierować na badanie fizykalne potwierdzające objawy gorączki – mówi dr hab. inż. Z. Ostrowski, prezentując zalecaną ścieżkę postępowania. W VITO-MED Sp. z o.o. rozpoczęto już sprawdzanie za pomocą pierwszego urządzenia. – W czwartek, 2 kwietnia, została uruchomiona kamera termowizyjna w wejściu głównym. Będzie ona funkcjonowała całodobowo i jest obsługiwana przez dwóch żołnierzy wojsk obrony terytorialnej – mówi Małgorzata Dziedzic, Dyrektor ds. Medycznych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej. – Kamery termowizyjne będą zainstalowane w wejściach do szpitala, jedna znajduje się w wejściu głównym , którym wchodzi personel, a druga kamera będzie w wejściu do izby przyjęć, czyli będzie obsługiwała wszystkich pacjentów zgłaszających się samodzielnie lub przywiezionych przez karetkę – wyjaśnia.
Użyczenie placówkom szpitalnym aparatury to przede wszystkim wyraz troski o zwalczanie ryzyka zarażenia się SARS-CoV-2, ale także sposób na wartościowe użytkowanie sprzętu, który – ze względu na ograniczenie pracy Uczelni w związku z pandemią – obecnie nie jest potrzebny do zajęć. System pomiaru bazujący na politechnicznych urządzeniach funkcjonuje także w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach. – Nasze kamery termowizyjne w obudowach przemysłowych zostały już zabudowane w dwóch gliwickich szpitalach i używane będą do prowadzenia przesiewowego badania temperatury wszystkich osób wchodzących do placówek opieki zdrowotnej. Czas badania jednej osoby nie przekroczy kilkudziesięciu sekund – podkreśla prof. Z. Ostrowski. To znaczne ułatwienie, wpływające na funkcjonowanie placówki. – Te kamery termowizyjne bardzo usprawnią prace, gdyż do tej pory musiała stać jedna osoba z termometrem ręcznym i każdemu tę temperaturę zmierzyć, a przerwa między tymi pomiarami musiała częstokrotnie przekraczać nawet 30 sekund, żeby temperatura była miarodajna – podkreśla Małgorzata Dziedzic i dodaje, że jest wdzięczna naukowcom z Politechniki Śląskiej: – Chciałabym wyrazić ogromne podziękowanie panu prof. Ziemowitowi Ostrowskiemu wraz z zespołem, który odpowiedział bardzo szybko na naszą prośbę. Dzięki temu będziemy mogli wyłapywać personel czy też pacjentów, u których ta temperatura będzie podwyższona i dzięki temu będzie można szybciej wdrożyć procedury izolacji.
Obecnie wielu członków Wspólnoty Politechniki Śląskiej angażuje swoją wiedzę, doświadczenie, czas oraz sprzęt (zarówno ten uczelniany, jak i prywatny) w służbę na rzecz zminimalizowania ryzyka zarażenia się COVID-19.
Info: polsl.pl