GliwiceInformacje

Gliwice: Kolejny dzień obrad na temat ulicy Zwycięstwa – rozstrzygnięcie do 14 marca

Przede wszystkim duża ilość złożonych prac konkursowych, potem ich weryfikacja, wybór i niezbędny czas na udostępnienie do zaopiniowania – te wszystkie działania zdeterminowały decyzję o konieczności wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu na zagospodarowanie ulicy Zwycięstwa. Ostatecznie jego wyniki poznamy najpóźniej do 14 marca bieżącego roku.

Przypomnijmy, że na konkurs wpłynęło 30 prac. Ze względów formalnych zakwalifikowano – 23 prace.

Wczoraj na obradach po raz kolejny zebrała się komisja konkursowa, w której oprócz władz miasta, dziekana wydziału architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach zasiedli także specjaliści z różnych branż. Każda przeglądana przez komisję praca nakreśla coraz wyraźniejszy kształt „nowej” ulicy Zwycięstwa, której aranżacja musi być wyjątkowo przemyślana, z absolutną starannością i dbałością o najmniejsze szczegóły.

Dlatego też prace przedstawione zostały do zaopiniowania: Radzie Dzielnicy Śródmieście, Stowarzyszeniu – „Rowerowe Gliwice”, Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, a także pełnomocnikowi prezydenta miasta ds. osób z niepełnosprawnościami oraz przewodniczącej zespołu ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wraz z koordynatorami do spraw dostępności.

Przypomnijmy, że zagospodarowaniem objęty zostanie odcinek ulicy Zwycięstwa – od Rynku do ulicy Stanisława Dubois.

Nowe spojrzenie na ulicę Zwycięstwa, powinno stanowić połączenie historycznych walorów ze współczesnymi oczekiwaniami zarówno mieszkańców (pieszych, rowerzystów, kierowców pojazdów) jak również gości odwiedzających miasto. Ulica Zwycięstwa ma stać się miejscem przyjaznym dla wszystkich, a wszelkie rozwiązania uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych.

Info: ZDM Gliwice