GliwiceInformacje

Gliwice: Kawiarenki? Lekkie, pastelowe, ażurowe

Jasne parasole lub markizy, lekkie, ażurowe ogrodzenia, drewniane, ciemne podesty – takich zmian oczekujmy w estetyce zewnętrznych kawiarenek na Rynku i okolicach Starówki już od najbliższego sezonu. To koniec całorocznych pawilonów, namiotów czy wykorzystywania foliowych materiałów. Kawiarenki mają mieć lekką, pastelową formę.

– Szczegółowy opis wyglądu letnich ogródków zawarto w zarządzeniu Prezydenta Miasta Gliwice, które zostało wydane w tej sprawie w oparciu o zalecenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (ŚKWZ). Obecnie każdy z restauratorów, który chce ustawić swoją kawiarenkę na obszarze Starówki, musi dostosować się do tych wytycznych – podkreśla Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowa Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

Pierwsze informacje o zmianach w zakresie estetyki kawiarenek sezonowych zostały przekazane restauratorom przez ZDM wstępnie, we wrześniu 2020 r. W lutym 2021 r. były to już konkretne wytyczne. Pierwotnie ich wprowadzenie planowane było jeszcze w tym samym roku, jednak ze względu na trudną sytuację gliwickich restauratorów związaną z pandemią koronawirusa, ZDM wystąpił do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o czasowe odstąpienie od wprowadzenia zmian w aranżacji kawiarenek.

– Aktualnie przeważająca część kawiarenek, które powstawały od 2020 r., spełnia już nowe wytyczne. Natomiast naruszenie zaleceń wskazanych konserwatora może skutkować cofnięciem wydanego przez niego pozwolenia, a w konsekwencji także cofnięciem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wydanego przez ZDM. ŚKWZ ma możliwość przeprowadzenia niezapowiedzianej kontroli w celu weryfikacji wywiązania się przez restauratorów z obowiązujących zaleceń – zaznacza Jadwiga Jagiełło-Stiborska.

info: gliwice.eu