GliwiceInformacje

Gliwice: Interwencja w sprawie śniętych ryb na śluzie Kanału Gliwickiego w Łabędach

W dniu 18 lutego br. w godz. porannych pracownicy PGW WP RZGW w Gliwicach, obsługujący śluzę Łabędy na Kanale Gliwickim zauważyli w południowej komorze tego obiektu hydrotechnicznego śnięte ryby.

Bezzwłocznie podjęto interwencję w przedmiotowej sprawie. Powiadomiono m.in. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gliwicach oraz Polski Związek Wędkarski w Katowicach.

Na miejscu obok PGW WP RZGW w Gliwicach pracował WIOŚ w Katowicach, PIW w Gliwicach oraz Policja. Pracownicy Wód Polskich w Gliwicach podjęli z wody śnięte ryby. Szacunkowo zebrano kilkadziesiąt kg ryb (niewielkich rozmiarów). Jednocześnie kontynuujemy monitoring wód Kanału Gliwickiego, Kanału Kędzierzyńskiego oraz rzeki Odry. Poza śluzą Łabędy nie notuje się przypadków śnięcia ryb w żadnej lokalizacji.

Pozostajemy w kontakcie ze służbami zarządzania kryzysowego i przekazujemy właściwym służbom oraz instytucjom informacje o wszelkich ewentualnie spostrzeżonych nieprawidłowościach.

Info: Wody Polskie RZGW Gliwice