GliwiceInformacje

Gliwice: Drony nad Gliwicami

Od października częściej niż zwykle będzie można zobaczyć nad Gliwicami drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne (BSP). To element unijnego projektu zwiększającego bezpieczeństwo mieszkańców, realizowanego na podstawie umowy między Polską Agencją Żeglugi Powietrznej a Miastem Gliwice i gminami Pilchowice i Sośnicowice oraz Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Bezzałogowce, sterowane przez doświadczonych pilotów działających na zlecenie PAŻP, będą widoczne zwłaszcza nad Starymi Gliwicami, Ostropą, Wójtową Wsią, Trynkiem i Bojkowem. 

Drony stworzą przestrzenną mapę terenu, która w przyszłości pomoże w bezpiecznym poruszaniu się tego typu urządzeń nad Gliwicami i pozostałymi gminami objętymi unijnym projektem. Specjaliści zmierzą sygnały wysyłane przez bezzałogowce, by lepiej określić ich położenie w przestrzeni oraz wskażą obiekty przekraczające wysokość 25 m, np. budynki, maszty, słupy i drzewa.

Loty dronów mają być realizowane nie dłużej niż do końca listopada. Projekt „Usługi cyfrowe dla Bezzałogowych Statków Powietrznych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

info: gliwice.eu