GliwiceInformacje

Gliwice: Dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

W przyszłym tygodniu ruszają prace związane z dostosowaniem infrastruktury drogowej do potrzeb osób z dysfunkcjami ruchowymi. Na początek będzie to pięć miejsc postojowych – w ścisłym centrum Gliwic – przeznaczonych do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Prace, których zadaniem jest poprawa dostępności, polegać będą na obniżeniu krawężników między miejscem postojowym a chodnikiem. Od 10 kwietnia, tego typu działania realizowane będą m.in. przy ulicy Berbeckiego w rejonie banku, przy ulicy Strzody w rejonie Szkoły Podstawowej, przy ulicy Wybrzeże Armii Krajowej, a także przy ul. Dworcowej w rejonie nr 25 i przy ulicy Gruszczyńskiego w rejonie nr 3.

Gliwice podejmują szereg działań, zmierzających do zwiększenia dostępności osobom niepełnosprawnym – miejskiej przestrzeni. Dla ułatwienia w poruszaniu, a nade wszystko dla zapewnienia im bezpieczeństwa w pasach drogowych, wprowadzamy różnego rodzaju rozwiązania. Tylko w ostatnim czasie w rejonie skrzyżowania ulic: Kozielskiej i Okulickiego, przy przejściach zabudowano kostkę integracyjną z charakterystycznymi okrągłymi wypustkami. Są one informacją dla osoby niewidomej lub niedowidzącej, że zbliża się do jezdni. Podobne rozwiązanie wprowadzone zostanie przy przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulicy Lutyckiej i Pszczyńskiej.

Pracownicy Zarządu Dróg Miejskich sukcesywnie weryfikują miejsca w przyulicznych pasach, gdzie należy zlikwidować bariery lub wprowadzić bezpieczne rozwiązania dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Info: ZDM Gliwice