GliwiceKronika strażacka

Gliwice: Ćwiczenia na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gliwicach

W dniach 06-08.12.2022 r. strażacy Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach oraz #OSP z terenu miasta Gliwice brali udział w ćwiczeniach na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gliwicach.

Poruszone zagadnienia dotyczyły m. in.:

-zapoznania się z zasadą działania oraz budową autobusów o napędzie elektrycznym i przebiegiem procesu ładowania,

-poznania umiejscowienia wyłączników służących do rozłączenia układu wysokiego napięcia,

-wskazania w pojeździe zespołu akumulatorów oraz układu wysokiego napięcia,

wskazania miejsc szczególnie newralgicznych z punktu widzenia bezpieczeństwa i stwarzanego zagrożenia

Zdjęcia: KM PSP Gliwice

info: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach