Gliwice: Coraz bliżej Kolei Metropolitalnej. W Gliwicach dwa przystanki

0
522

Bardzo prawdopodobne, że w Gliwicach powstaną dwa nowe przystanki kolejowe. Projekty, wraz z 13 innymi z terenu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zakwalifikowały się do drugiego etapu rządowego programu “Kolej Plus”, który dofinansuje rozwój kolei w Polsce. Dzięki temu inwestycje te zbliżą nas do powstania Kolei Metropolitalnej, która ma być podstawą systemu transportowego dla mieszkańców Metropolii. Wszystkie zgłoszone projekty wpisują się w koncepcję Kolei Metropolitalnej.

Nowe przystanki osobowe miałyby powstać przy ul. Bema w Sośnicy i w Czechowicach. Linia kolejowa nr 137 usprawni dostępność do połączenia na głównej trasie średnicowej Katowice-Gliwice. Z kolei linia kolejowa nr 135 ułatwiłaby korzystanie z połączenia na głównej trasie średnicowej Katowice-Gliwice-Pyskowice.

W drugim etapie, który potrwa 12 miesięcy będą prowadzone prace nad opracowaniem wstępnego studium planistyczno-prognostycznego, trzeba też będzie złożyć deklarację, że po zakończeniu inwestycji przez minimum pięć lat na odcinkach objętych inwestycjami będą kursować co najmniej cztery pary pociągów. Wnioskodawcy muszą także złożyć dokumenty potwierdzające zabezpieczenie finansowe na wkład własny.

– Jesteśmy w pełni gotowi do drugiego etapu, mamy zabezpieczone na ten cel fundusze. Wymagane wstępne studium planistyczno-prognostyczne planujemy zrealizować w ramach opracowywanego obecnie Wstępnego Studium Wykonalności Kolei Metropolitalnej. Zatem gminy nie będą musiały ponosić żadnych dodatkowych kosztów na opracowanie tego dokumentuPonadto Metropolia sfinansuje także wymagany w Programie 15-procentowy wkład własny kosztów kwalifikowalnych każdego z projektów – mówi Grzegorz Kwitek, członek zarządu GZM.

W sumie, wśród projektów z terenu GZM, które przeszły do drugiego etapu programu znalazło się sześć projektów liniowych, których zadaniem jest usprawnienie połączeń na trasie kilku gmin z miastem wojewódzkim, czyli Katowicami oraz dziewięć punktowych, które mają poprawić funkcjonowanie kolei w ramach jednej gminy. Każdy wyremontowany, zrewitalizowany czy wybudowany kilometr torów lub nowo powstały przystanek w ramach Programu „Kolej Plus”, będzie elementem Kolei Metropolitalnej.Łączny koszt wszystkich projektów zgłoszonych z terenu ZGM to około 1,7 mld zł, a szacowany wkład własny, który sfinansuje Metropolia to ponad 200 mln zł.

Cały projekt, w którym złożono 79 projektów z 18 województw zakończy się w 2028 r. Będzie kosztować 6,5 mln zł. Dofinansowanie z programu :Kolej Plus” wyniesie 5,6 mld zł.

Info: glwice.eu