Gliwice: Budujemy Centrum Przesiadkowe. Coraz bliżej finału!

0
278
fot. R. Neumann / UM Gliwice

Powstające od kilkunastu miesięcy na tyłach gliwickiego dworca PKP Centrum Przesiadkowe to dziś priorytetowa inwestycja dla gliwickiego samorządu i – przyszłościowo – następna wizytówka Gliwic. Nowoczesny kompleks obiektów z charakterystycznymi srebrnoszarymi „falami” zadaszeń i odnowioną ponad stuletnią wieżą ciśnień w tle będzie łączył transport koleją (w tym uruchamianą w perspektywie kilku lat Koleją Metropolitalną) z systemem stacji autobusów miejskich, regionalnych i międzynarodowych, oferując także podróżnym miejsca postojowe dla samochodów, wygodną infrastrukturę rowerową oraz zaplecze komercyjne.

Poszczególne obiekty i budynki wchodzące w skład Centrum Przesiadkowego są niemal gotowe. Na słupach konstrukcyjnych zadaszenia głównego, pokrywanych systematycznie okładzinami z blachy tytanowo-cynkowej, rozpoczęto już montaż kamer i głośników. Zakończono prace związane z instalowaniem oświetlenia i zabezpieczeń przed osiadaniem i gniazdowaniem ptaków, a prowadzone są jeszcze pomiary na instalacjach elektrycznej i fotowoltaicznej.

budynku głównym CP – znajdującym się pod największą „falą” zadaszeń – na poziomie piwnic, parteru i I piętra zamontowano wszystkie niezbędne urządzenia i instalacje. Obecnie trwają prace związane z próbami, rozruchami i pomiarami instalacji elektrycznej i sanitarnej. Ekipy w zasadzie zamknęły etap prac wykończeniowych (w tym montaż fasady szklanej) – z wyłączeniem prac malarskich, które są obecnie prowadzone na poziomie parteru i piwnicy. W poszczególnych pomieszczeniach montowane są meble wraz z wyposażeniem. Jeden z istotniejszych elementów budynku głównego – dźwig windy – przeszedł już odbiory Urzędu Dozoru Technicznego.

W przyszłym budynku pomocniczym Centrum Przesiadkowego zakończono wewnętrzne roboty wykończeniowe i montaż szklanej fasady, przeszklonego daszku od strony zachodniej oraz wszystkich urządzeń i instalacji. Trwają prace związane z próbami, rozruchami i pomiarami instalacji elektrycznej i sanitarnej.

nowym tunelu podziemnym w wyjściu nr 1 i wyjściu nr 2 ustawiane są szklane balustrady. Oprócz tego prowadzone są prace pomiarowe na instalacji elektrycznej. Trwa obecnie procedura odbiorowa trawelatora – ruchomego chodnika zlokalizowanego w wyjściu nr 2.

Przy murach oporowych wykonano już podkonstrukcje pod płyty betonowe i drewniane okładziny, rozpoczęto natomiast montaż elementów drewnianych. Dobiega końca układanie płyt z betonu fotokatalitycznego (przy użyciu cementu TioCem) – rozwiązania zarazem proekologicznego i prozdrowotnego. Na murach oporowych od ul. Składowej do wieży ciśnień położono też niemal wszystkie płyty betonowe. Obecnie montowane są siatki i cięgna pod roślinność pnącą.

W górującej nad kompleksem Centrum Przesiadkowego gruntownie odnowionej, zabytkowej wieży ciśnień trwają prace pomiarowe i rozruchowe na instalacji elektrycznej i sanitarnej. Zakończono montaż mebli. Niezmiennie toczą się prace projektowe związane z drugim historycznym obiektem na terenie Centrum Przesiadkowego – budynkiem dawnej Huty Szkła przy ul. Toszeckiej 2b.

Coraz bardziej widoczne są postępy prac przy wewnętrznym układzie drogowym.

W lipcu, pod „falami” zadaszeń, wykonawca rozpoczął budowę jezdni manewrowych, a na peronach zamontował fundamenty pod system dynamicznej informacji pasażerskiej. Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe przy nawierzchni z granitu. Część jezdni północnej oraz parking przeznaczony pod postój autobusów zostały przykryte masą bitumiczną. Od dłuższego czasu toczą się też intensywne roboty brukarskie w ciągu ulic Toszeckiej, Składowej oraz na terenie Centrum Przesiadkowego.

Inwestycję realizuje konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA. Koszt prac to około 200 mln zł. Na ten cel ze środków unijnych Gliwice pozyskały 129,5 mln zł. Planowany termin uruchomienia CP to początek 2023 roku.

Po południowej stronie dworca kolejowego także przebudowywany jest układ drogowy, który wraz z Centrum Przesiadkowym stworzy w przyszłym roku przyjazną i funkcjonalną przestrzeń miejską.

Po południowej stronie dworca kolejowego zakończono już roboty w ciągu ul. Na Piasku oraz prace związane z budową połączenia ul. Okopowej z placem przed dworcem PKP i częścią placu dla autobusów w rejonie placu Piastów. Układana jest nawierzchnia jezdni i chodników na ul. Zwycięstwa. Prowadzone są także roboty w ciągu ul. Bohaterów Getta Warszawskiego – między dworcem PKP a ul. Zwycięstwa – trwa tam także układanie nawierzchni.

Inwestycję po południowej stronie dworca PKP realizuje Eurovia Polska. Koszt to ponad 44 mln zł z budżetu miasta. Prace powinny się zakończyć w lipcu 2023 roku.

info: gliwice.eu