Gliwice: Ankieta potrzeb osób niepełnosprawnych z miasta Gliwice !

0
571
Ankieta potrzeb osób niepełnosprawnych z miasta Gliwice✅❗
Zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne, przede wszystkim ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mieszkające na terenie miasta Gliwice, do wypełnienia ankiety, której celem jest poznanie potrzeb osób niepełnosprawnych pod kątem dofinansowania zadań ze środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
ℹ Ankietę można pobrać na stronie internetowej PUP: https://gliwice.praca.gov.pl/…/13899977-ankieta-potrzeb…

Wypełnione ankiety przyjmowane będą w PUP Gliwice maksymalnie do 13.01.2020 r.
Wypełnioną ankietę można dostarczyć do PUP Gliwice:
▶️ mailowo (skan lub wyraźne zdjęcie): sekretariat@pup.gliwice.pl
▶️ osobiście do siedziby PUP na Pl. Inwalidów Wojennych 12 codziennie pod poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 15.00.
Wydrukowane ankiety są także dostępne w siedzibie PUP do 13.01.2021 r. Zapraszamy do ich wypełnienia.
Szczegółowe informacje można uzyskać:
tel. 32 444 23 70
sekretariat@pup.gliwice.pl.
Info: PUP Gliwice