GliwiceInformacje

Gliwice: „Aktywni w pracy” – projekt dla osób z niepełnosprawnościami

Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności i chciałbyś podjąć pracę, ale nikt nie odpowiada na wysyłane przez Ciebie CV? Zgłoś się do projektu aktywizacji zawodowej „Aktywni w pracy” realizowanego przez Caritas Archidiecezji Katowickiej ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych i pozwól odnaleźć się na rynku pracy!

Wsparciem w ramach projektu, realizowanego do 31 marca 2026 roku, objęte zostaną 84 osoby mieszkające w województwie śląskim, które:

• ukończyły 18 lat,
• nie pracują,
• nie osiągnęły wieku emerytalnego,
• nie biorą udziału w innym projekcie aktywizacyjnym,
• są gotowe do podjęcia zatrudnienia.

W ramach projektu uczestnikom w znalezieniu zatrudnienia pomogą specjaliści związani ze śląskim rynkiem pracy m.in. doradca zawodowy, który ustali indywidualny plan działania i nakreśli ścieżkę zawodową uczestnika, a także pośrednik pracy, psycholog czy kreator kariery.

Poza obowiązkowym pośrednictwem pracy oraz dwudniowymi grupowymi warsztatami aktywizacyjnymi, które odbędą się w siedzibie Caritas Archidiecezji Katowickiej przy ul. Brata Alberta 4 w Katowicach – w uzasadnionych przypadkach – uczestnik kierowany będzie na szkolenie, kurs, staż zawodowy lub uzyska wsparcie psychologiczne.

Aby wziąć udział w projekcie należy dostarczyć:

• wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny do pobrania na stronie www.sprawni-on.pl),
• kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
• dokument potwierdzający pełnienie funkcji opiekuna prawnego w stosunku do ubezwłasnowolnionego kandydata do projektu (jeśli dotyczy),
• życiorys zawodowy (CV) – w przypadku braku dokumentu nie załącza się.

Dokumenty należy przesłać na adres agnieszka.rogula@caritas.katowice.pl. Dodatkowe pytania można kierować pod nr tel. 605-608-519.

Info: UM Gliwice