Informacje

GIS: Przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu deoksyniwalenolu w jednej partii produktu Popcorn ziarno kukurydzy do prażenia

Zagrożenie:

W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu deoksyniwalenolu w badanych próbkach produktu Makar Bakalie Popcorn ziarno kukurydzy do prażenia, z partii określonej poniżej.

Deoksyniwalenol jest toksyną wytwarzaną przez grzyby rodzaju Fusarium, która ma szkodliwe działanie na zdrowie człowieka.

Szczegóły dotyczące produktów:

Nazwa produktu: Makar Bakalie Popcorn ziarno kukurydzy do prażenia, w opakowaniach

100 g, 300 g, 500 g, 1 kg

Numer partii/: 6447 XXXX (gdzie XXXX oznacza 4 dowolne cyfry)

Kraj pochodzenia: Węgry

Najlepiej spożyć przed końcem: 12.2021 oraz 09.2021

Producent: MAKAR BAKALIE Sp. z o.o. Sp.k. ul. Krakowska 74, 40-391 Katowice

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Firma Makar Bakalie Sp. z o.o. Sp.k. podjęła decyzję o wycofaniu produktu o powyższym numerze partii i gramaturach z rynku, proces wycofania produktu z rynku jest w toku.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania i prowadzą dalsze postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać produktów z partii objętej komunikatem.

info: GIS