GierałtowiceInformacje

Gierałtowice: ZMIANY W ODBIORZE BIOODPADÓW – WZRASTA ULGA ZA ICH KOMPOSTOWANIE!

Od miesiąca kwietnia wchodzi w życie kilka zmian w obowiązującym systemie gospodarki odpadami dotyczących bioodpadów:

  1. Zwiększenie wysokości zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, z dotychczasowych 3 zł od osoby do 9 zł od osoby miesięcznie.
  2. Właściciele nieruchomości deklarujący kompostowanie bioodpadów i korzystający z ulgi w opłacie z tego tytułu nie będą już mogli oddawać bioodpadów w ramach systemu zbiórki (bioodpady nie będą od nich odbierane sprzed nieruchomości, ani przyjmowane w PSZOK). Tym samym, nieruchomości takie nie będą już wyposażane w pojemniki koloru brązowego przeznaczone do gromadzenia bioodpadów.
  3. Okresowy nadmiar bioodpadów lub bioodpady, których nie można kompostować (opadłe liście orzecha włoskiego, obcięte gałęzie tuj itp.), właściciele nieruchomości deklarujący kompostowanie, mogą odpłatnie oddać do PSZOKu (koszt 0,80 zł za kg bioodpadów). Szczegóły usługi tutaj.

Właściciele nieruchomości, którzy już kompostują bioodpady i złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającą oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, nie muszą składać nowej deklaracji. Ulga zostanie zwiększona automatycznie, co należy uwzględnić w opłacie za II kwartał br. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice tel. (32) 30-11-391 lub (32) 30-11-393.

Przypominamy, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów, jest złożenie przez właściciela nieruchomości, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Co ważne – uprawnienie do zwolnienia przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożona nowa deklaracja, więc w każdym momencie można się zdecydować na kompostowanie bioodpadów.

Mamy nadzieję, że zwiększenie ulgi za kompostowanie bioodpadów zachęci kolejnych właścicieli nieruchomości do zwiększenia ilości bioodpadów zagospodarowywanych we własnym zakresie na nieruchomościach, przez co przyczyni się do ograniczenia ilości bioodpadów oddawanych przez mieszkańców w ramach systemu gospodarki odpadami funkcjonującego na terenie gminy Gierałtowice.

W 2021 r. zebrano 2 135,180 Mg bioodpadów, których odbiór i zagospodarowanie kosztował w zaokrągleniu 1 milion 370 tysięcy złotych.

W związku z wprowadzanymi zmianami, podczas dni przewidzianych na odbiór bioodpadów sprzed nieruchomości (przypadających od 05.04. do 15.04. br.) firma REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. odbierze brązowe pojemniki o pojemności 120l z nieruchomości, na których znajdują się przydomowe kompostowniki i ich właściciele korzystają z ulgi za ich posiadanie i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

info: gieraltowice.pl