Gierałtowice: „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” – V edycja – 2022 r. informacje, dokumenty do pobrania

0
498

„Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” – V edycja – 2022 r. informacje, dokumenty do pobrania

Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” przyznawane jest za wybitne działania rozsławiające gminę lub działalność mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców gminy w różnych dziedzinach. Tytuł przyznawany jest również za osiągnięcia naukowe, gospodarcze, kulturalne, sportowe, powiązane z wieloletnią dbałością o dobre imię Gminy Gierałtowice.

Wyboru kandydatów do wyróżnienia dokonuje Kapituła, wybrana przez Radę Gminy Gierałtowice.

Rada Gminy wybiera laureatów wyróżnienia w drodze uchwały. Wyróżnienie wręczane jest na uroczystości gminnej lub na uroczystej sesji rady gminy.

Wyróżnienie może być przyznane:

  • osobie fizycznej,
  • osobie prawnej,
  • jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
  • może zostać nadane pośmiertnie.

Wyróżnienie nadaje Rada Gminy Gierałtowice na wniosek rady sołeckiej, organizacji, związków i zrzeszeń działających na terenie gminy lub grupy co najmniej 50 mieszkańców gminy.

Wnioski składać mogą:

  • rady sołeckie,
  • organizacje, związki i zrzeszenia działające na terenie gminy,
  • grupa co najmniej 50 mieszkańców gminy.

Termin składania wniosków:

31 maja 2022 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Rady Gminy (Urząd Gminy Gierałtowice pok.202, ul. Ks. Roboty 48 )

Szczegółowych informacji udziela

Biuro Rady Gminy

tel. 32 30 11 305, 697 776 228

fax. 32 30 11 306

e.mail: rg@gieraltowice.pl

Regulamin:

Procedurę wyboru laureatów wyróżnienia ustaliła Rady Gminy Gierałtowice uchwałą Nr XLV/340/2022 z 9.03.2022 r. w sprawie przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”.

Pobierz pliki:

Wniosek o nadanie tytułu Zasłużony Dla Gminy Gierałtowice.doc

Wykaz osób popierających.doc

Wniosek o nadanie tytułu Zasłużony Dla Gminy Gierałtowice.pdf