Gierałtowice: XLIX sesja Rady Gminy Gierałtowice – 18.05.2022 r.

0
89

XLIX sesja Rady Gminy Gierałtowice – 18.05.2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy Paweł Szary, działając na podstawie:

– art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.),

zwołuje na 18 maja 2022 r.

SESJĘ RADY GMINY GIERAŁTOWICE Nr XLIX/22

Miejsce obrad: sala sesyjna Urzędu Gminy, ul. Ks. Roboty 48A

Godzina rozpoczęcia sesji: 17.00.

Proponowany porządek sesji : https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/f8072683-f212-4

1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum;
2.
Przedstawienie porządku obrad i informacja o protokole z sesji z 13.04.2022 r. i 11.05.2022 r.;
3.
Zgłaszanie interpelacji i zapytań;
4.
Sprawozdanie z działalności komisji w okresie międzysesyjnym;
5.
Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2022 rok (druk 43/2022),
b)
w sprawie zgody na wniesienie udziałów w formie wkładu pieniężnego do Pływalni Wodnik Spółka z o.o. w Paniówkach (druk 44/2022),
c)
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziałów w formie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Przyszowicach (druk 45/2022),
d)
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 46/2022),
e)
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk 38/2022),
f)
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice (druk 37/2022),
g)
w sprawie zmian w uchwale nr XLV/277/06 w sprawie symboli Gminy Gierałtowice (druk 12/2022);
6.
Sprawy sołectw, informacje sołtysów;
7.
Sprawozdanie z działalności wójta w okresie międzysesyjnym;
8.
Wolne głosy, komunikaty i informacje;
9.
Zamknięcie posiedzenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here