Wójt Gminy Gierałtowice

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021”

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 06 luty 2019r.  –  20 luty 2019r.

Forma zgłaszania opinii:   pisemna – na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

Załączniki:

  1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019- 2021” Projekt uchwały Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2010.pdf
  2. Formularz zgłaszania opinii – konsultacje  formularz-opinii_program.doc

Gierałtowice, dnia 05.02.2019r.

Info: gieraltowice.pl