Pamiętajcie, że posiadanie psa to również obowiązki z nim związane.
W związku z tym przypominamy o brzmieniu obowiązujących przepisów. Zgodnie z obowiązującym na terenie Gminy Gierałtowice Regulaminem utrzymania czystości i porządku jesteście zobowiązani do:
 • zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt,
 • nie pozostawiania psów bez zabezpieczenia adekwatnego do utrzymywanego zwierzęcia, tj. zwyczajowo prowadzenia psów na smyczy, a agresywnych i rasy niebezpiecznej na smyczy i w kagańcu,
 • zapewnienia, że utrzymywane zwierzęta nie będą uciążliwe dla otoczenia i nie będą zanieczyszczały terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
 • właściwego zabezpieczenia nieruchomości przed samodzielnym jej opuszczeniem przez psa poza ogrodzenie i wykluczającym dostęp osób trzecich oraz umieszczenia w widocznym miejscu przy wejściach na teren nieruchomości tabliczki zawierającej ostrzeżenie przed psem. Zwolnienie psa z uwięzi poza nieruchomością wyłącznie na terenach zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych oraz tylko wtedy gdy jest możliwość sprawowania kontroli nad zachowaniem utrzymywanego zwierzęcia,
UWAGA!
 • PSY POZOSTAJĄCE BEZ DOZORU TRAKTOWANE BĘDĄ JAKO ZWIERZĘTA BEZDOMNE!
 • WAŁĘSAJĄCE SIĘ PSY ZOSTANĄ WYŁAPANE I PRZEWIEZIONE DO SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT!
 • ZA ZWIERZĘTA POZOSTAWIONE BEZ OPIEKI GROZI KARA GRZYWNY!
 • PRZYPADKI BEZDOMNYCH PSÓW PROSIMY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE/OSOBIŚCIE W URZĘDZIE GMINY W GIERAŁTOWICACH
  (W GODZINACH PRACY URZĘDU) LUB W KOMISARIACIE POLICJI W KNUROWIE
 • Pozostawienie psów bez opieki w miejscach publicznych stanowi istotne zagrożenie dla wszystkich mieszkańców, a w szczególności dzieci.
Przypomina się także o konieczności posiadania dowodu aktualnie obowiązujących szczepień ochronnych zwierząt.
W trosce o utrzymanie czystości i estetyki Gminy Gierałtowice, należy pamiętać o obowiązującym zakazie zanieczyszczania dróg, chodników, podwórek, parków i innych terenów zielonych na podstawie art. 145 kodeksu wykroczeń. W związku z tym należy niezwłocznie usuwać zanieczyszczenia pozostawione przez zwierzęta. Nieprzestrzeganie zakazu podlega karze grzywny.
Info: Gmina Gierałtowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here