GierałtowiceGmina GierałtowiceInformacje

Gierałtowice: Stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za rok szkolny 2023/2024

Informujemy, że do dnia 10 września 2024 roku można składać wnioski o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów szkół w Gminie Gierałtowice za rok szkolny 2023/2024. Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez danego dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego oraz podpisaną klauzulą informacyjną należy składać do Biura Podawczego Urzędu Gminy w Gierałtowicach.

Wniosek o Stypendium Wójta dostępny jest na stronie internetowej:
https://bip.gieraltowice.pl/5973/422/stypendium -za-wysokie-wyniki-w-nauce-dla-uzdolnionych-uczniow.html

Info: Gmina Gierałtowice