Gierałtowice: Skorzystaj z programu „Czyste powietrze”

0
690

Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach, przy ul. Powstańców Śl. 1 można składać wnioski o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.

Stosowny wniosek można przesłać pocztą, złożyć osobiście w siedzibie OPS (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się) bądź za pośrednictwem ePUAP.

Więcej informacji o programie „Czyste powietrze” na stronie:
www.ops.gieraltowice.pl
www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

Info: Gmina Gierałtowice