GierałtowiceInformacje

Gierałtowice: Roboty związane z usuwaniem szkód górniczych na ul. Ligonia w Gierałtowicach oraz łącznika ul. Polnej i Ogrodowej w Przyszowicach

OGŁOSZENIE

 informujemy, że bieżącym tygodniu przekazany został plac budowy dla wykonania robót związanych z usuwaniem szkód górniczych na ul. Ligonia w Gierałtowicach oraz łącznika ul. Polnej i Ogrodowej w Przyszowicach. W związku z powyższym od przyszłego tygodnia mogą rozpocząć się roboty budowlane, które będą powodowały utrudnienia w ruchu drogowym na w/w drogach.

Planowany termin realizacji robót:

Naprawa nawierzchni ul. Ligonia w Gierałtowicach do 31.12.2023 r.

Naprawa nawierzchni łącznika ulic Polnej i Ogrodowej w Przyszowicach do 31.07.2023 r.

Inwestorem jest:

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Sośnica

Wykonawcą robót jest:

P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika z Boronowa

info: gieraltowice.pl