Gierałtowice: Rekrutacja do gminnych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

0
136

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym będzie możliwe od 11 marca od godziny 8:00, do 27 marca do godziny 15:00. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych nastąpi 15 kwietnia o godzinie 12:00.

Dzieci kontynuujące uczęszczanie do przedszkoli w naszej gminie nie będą brały udziału w procesie rekrutacyjnym.

Obowiązkiem Rodziców ww. dzieci jest złożenie w terminie do dnia 29 lutego 2024 roku deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego aktualnie uczęszcza dziecko. Deklaracje dotyczące kontynuowania wychowania przedszkolnego są do pobrania bezpośrednio na stronie internetowej danego zespołu szkolno-przedszkolnego lub w jego sekretariacie.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 będzie przeprowadzona przy wykorzystaniu systemu elektronicznego Vulcan. Link do rejestracji w systemie zostanie udostępniony przed terminem składania wniosków przez rodziców, poprzez stronę internetową gminy oraz przedszkoli.

Info: Gmina Gierałtowice