Pismem z 29.02.2019 r. Wójt Gminy Gierałtowice zwrócił się do sołtysa Gierałtowic o wybór i wskazanie lokalizacji dla planowanego placu zabaw w sołectwie Gierałtowice oraz wskazanie grupy wiekowej, dla której należy zrealizować ten projekt.

Ww. inwestycja, wpisana została w budżet gminy na 2019 rok, w rozdziale 90095, a na jej realizację zabezpieczono 300 tys. zł.

W związku z powyższym, na profilu facebookowym Rady Sołeckiej Gierałtowice, w dniach od 28 lutego do 6 marca przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami, dot. lokalizacji oraz projektu planowanego placu zabaw. Konsultacjami zainteresowało się ponad 500 osób, z których 57 komentowało i opiniowało propozycje.

Pod dyskusję poddano trzy lokalizacje, z których za najbardziej korzystną uznano lokalizację za obecnym ośrodkiem zdrowia, patrząc od strony ul. Wojciecha Korfantego, a jako grupę docelową odbiorców wskazano na dzieci w wieku 2-12 lat. W wyniku analizy propozycji, jakie padły podczas tych konsultacji, Rada Sołecka zarekomendowała, aby plac był ogrodzony, wyposażony w bezpieczną, prefabrykowaną nawierzchnię, a co do wyposażenia, jako najbardziej pożądane urządzenia wskazano tzw. „pająka”, bocianie gniazdo, huśtawki (tradycyjne oraz specjalnie zabezpieczone, przeznaczone dla mniejszych dzieci a także jedną dla dzieci niepełnosprawnych), domki/zamki dla dzieci, tyrolka oraz ławki, w miarę możliwości w cieniu, pod nowymi nasadzeniami. Ze względu na problemy z utrzymaniem zrezygnowano z piaskownicy.

Pani Danuta Kozik – kierownik Referatu Inwestycji i Szkód Górniczych UG Gierałtowice przedstawiła dodatkowo do zaopiniowania propozycję doposażenia ww. placu w zestawy drążków do ćwiczeń dla starszej młodzieży. Po dyskusji odrzucono ten projekt, z uwagi zarówno na koszt zestawu, jak i przede wszystkim na fakt, iż nie są to urządzenia przeznaczone dla docelowej grupy wiekowej tego placu zabaw, a jednoczesne przebywanie na placu starszej młodzieży, ćwiczącej na drążkach i matek z małymi dziećmi nie byłoby dobrym rozwiązaniem dla żadnej z tych grup.

Info:Rada Sołecka Gierałtowice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here